TÂM ĐẮC KHI HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY (Xem tất cả)

Đời sống hạnh phúc bắt đầu từ tâm cảm ân, từ việc cảm ân mà bắt đầu.

ĐỆ TỬ QUY GIẢNG GIẢI (40 TẬP)
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Xem chi tiết

THỰC HÀNH ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ công cụ hỗ trợ thực hành.
Xem chi tiết

TRUNG TÂM TÀI LIỆU
Tải về, in ấn tài liệu học tập.
Xem chi tiết

CÂU NGẪU NHIÊN  Xem tất cả

"Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi; Người lớn ngồi, cho phép ngồi."Chúng ta ở chung với người lớn, khi người lớn đứng thì người nhỏ phải nên hầu cùng đứng, không được phép tự mình ngồi. Sau khi người lớn ngồi rồi, bảo chúng ta ngồi xuống thì chúng ta mới được ngồi.

Xã hội hài hòa, phải làm từ chính mình
Phải bắt đầu từ thực hành “ĐỆ TỬ QUY”.

THỰC HÀNH HIẾU KÍNH CHA MẸ & YÊU THƯƠNG, HOÀ ÁI

 

CHỦ ĐỀ HAYXem tất cả

đệ tử quy giảng giải

Người giảng: Tiến sĩ Thái Lễ Húc – Tổng cộng 40 tập (Video + MP3 + Văn bản)

Tập 1Cuộc đời nên lựa chọn chính xác như thế nào để hạnh phúc?
Tập 2Tạo lập khả năng phán đoán chính xác như thế nào để có sự lựa chọn chính xác?
Tập 3Xây dựng kế hoạch chính xác của cuộc đời như thế nào?
Tập 4Tạo lập thái độ học tập chính xác như thế nào?
Tập 5Học tập và thực hiện “Đạo nghĩa vợ chồng” như thế nào?
Tập 6Nhận thức giáo dục thánh hiền về “Đệ Tử Quy”.
Tập 7Thực hiện hiếu đạo và dẫn dắt trẻ nhỏ tận hiếu như thế nào?
Tập 8Hiếu kính cha mẹ và quan sát nhu cầu của cha mẹ như thế nào?
Tập 9Đầu tư vào cuộc đời như thế nào để cha mẹ và người thân yên lòng?
Tập 10Hướng dẫn trẻ nhỏ bắt đầu làm từ điều thiện nhỏ, sửa chữa từ điều ác nhỏ như thế nào?

Sở thích của cha mẹ ảnh hưởng như thế nào đối với trẻ nhỏ?

Tập 11Cha mẹ xây dựng quan điểm về cuộc đời (quan điểm nhân sinh) như thế nào để con trẻ có cuộc sống hạnh phúc thực sự?
Tập 12Bản thân ăn uống lành mạnh như thế nào để cha mẹ không lo lắng?

Lựa chọn bạn và tránh tạo nên những thói quen xấu như thế nào?

Tập 13Làm thế nào để cha mẹ không phải lo lắng, không phải hổ thẹn?

Làm thế nào để dùng lòng chân thành xoay chuyển điều không viên mãn của gia đình?

Tập 14Thực hiện khuyên bảo và hướng dẫn như thế nào trong quan hệ ngũ luân?
Tập 15Khi cha mẹ đau ốm và sau khi qua đời, chúng ta phải tận hiếu như thế nào?
Tập 16Làm thế nào để có thể chung sống hòa thuận với mọi người?
Tập 17Làm thế nào để gia đình, anh em có thể chung sống vui vẻ?
Tập 18Học tập lễ nghĩa dùng cơm với người lớn tuổi.

Làm thế nào để nuôi dưỡng lòng hiếu kính của trẻ nhỏ?

Tập 19Học tập lễ nghi tiếp đón khách và tạo lập thái độ khiêm tốn của trẻ nhỏ?
Tập 20Học tập lễ nghĩa tiến thoái trước người lớn.

Cẩn trọng trong lời nói, cử chỉ như thế nào?

Tập 21Học tập lễ nghi nghe điện thoại.

Dạy dỗ trẻ nhỏ quý trọng thời gian, sinh hoạt có quy củ và có phong thái đoan nghiêm như thế nào?

Tập 22Tạo lập cho trẻ nhỏ có thói quen sống quy củ không lộn xộn như thế nào?

Dạy dỗ trẻ nhỏ khái niệm ăn uống cân bằng như thế nào?

Tập 23Dạy dỗ trẻ nhỏ lễ nghi đi đứng nằm ngồi như thế nào?

Nuôi dưỡng tấm lòng tận tụy mà dũng cảm, thái độ kính trọng mọi người yêu thương vạn vật ở trẻ nhở như thế nào để đạt được học vấn số một “luôn nghĩ cho người khác”?

Tập 24Dạy dỗ cho trẻ cẩn trọng, cung kính và hiểu được tiến thoái phòng tránh hồ nghi như thế nào?
Tập 25Gánh vác tránh nhiệm là sự khởi đầu của trưởng thành. Rèn dũa trẻ nhỏ như thế nào?
Tập 26Đề phòng trẻ nhỏ tiếp xúc với bạn bè và môi trường không tốt như thế nào?

Dạy dỗ trẻ lễ nghi khi đến làm khách nhà người khác như thế nào?

Tập 27Tạo lập tín nghĩa trong quan hệ cha con, thầy trò và quân thần như thế nào?
Tập 28Xây dựng tình nghĩa, ân nghĩa và đạo nghĩa trong quan hệ vợ chồng, anh em và bạn bè như thế nào?
Tập 29Dạy dỗ trẻ nhỏ phải giữ chữ tín khi nói và trí tuệ trong lời nói như thế nào?
Tập 30Nhận biết nguyên nhân trẻ nói dối và tạo lập thái độ giữ uy tín.

Cẩn trọng trong lời nói và hành vi, dùng lý trí để phán đoán tin đồn như thế nào?

Đáp ứng yêu cầu của trẻ và hướng dẫn trẻ nhỏ không vội vàng nhận lời như thế nào?

Tập 31Rèn luyện kỹ năng nói chuyện và phong thái trang nghiêm của trẻ nhỏ, phòng tránh điều thị phi trong tập thể như thế nào?

Phán đoán “việc thiện” như thế nào và phương pháp làm việc thiện?

Tập 32Dạy dỗ trẻ sửa chữa sai lầm như thế nào?

Làm thế nào để thiết lập giá trị quan chính xác ở trẻ nhỏ?

Tập 33Giáo dục trẻ nhỏ phải “lấy đức làm đầu”.

Hướng dẫn trẻ nhỏ khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên bảo như thế nào?

Tập 34Dạy dỗ trẻ nhỏ dũng cảm nhận lỗi, hối lỗi và sửa lỗi như thế nào?

Hướng dẫn trẻ nhỏ tôn kính và yêu quý vạn vật như thế nào?

Tập 35Nuôi dưỡng tấm lòng từ bi, lòng biết ơn và tấm lòng sống vì người khác ở trẻ nhỏ như thế nào?
Tập 36Nuôi dưỡng tình nghĩa, đạo nghĩa và ân nghĩa ở trẻ nhỏ như thế nào?

Dạy dỗ trẻ nhỏ quan sát lời nói sắc mặt, nắm bắt được ranh giới tiến thoái như thế nào?

Hướng dẫn trẻ giới hạn khi nói chuyện như thế nào?

Tập 37Dạy dỗ trẻ nhỏ ẩn ác dương thiện, dĩ hòa vi quý, biết nắm thời cơ để khuyên giải người khác như thế nào?

Dạy dỗ trẻ nhỏ mở rộng tấm lòng, chuyển duyên xấu thành duyên lành như thế nào?

Tập 38Dạy dỗ trẻ phải kính trọng người giúp việc, người làm công;

Hướng dẫn trẻ nhỏ xử lý tốt mối quan hệ giao tế bằng sự nhã nhặn, nhường nhịn và khiêm nhường.

Tập 39Những yếu tố để phán đoán được đâu là người nhân đức.

Thực hiện “Quân – Thân – Sư” trong mối quan hệ ngũ luân.

Tập 40Hướng dẫn trẻ nhỏ lựa chọn bạn như thế nào?

Dạy dỗ trẻ thái độ và phương pháp học tập chính xác.