Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

GIAI ANH NUÔI CHÁU

Vào thời nhà Minh, có một nữ sỹ tên là Trương Giai Anh. Cha cô qua đời từ rất sớm, cho nên từ nhỏ cô đã là đứa trẻ mồ côi. Cô có ba người anh, sau này ba người anh này cũng mất sớm. Cô cùng với người chị dầu chăm sóc các cháu nhỏ. Thật không may, ba người chị dâu của cô cũng lần lượt qua đời. Trong hoàn cảnh này, Trương Giai Anh chỉ có một tông chỉ là nhất định phải nuôi các cháu mình trưởng thành, cho nên cả đời cô không lập gia đình. Cô đã yêu thương chăm sóc những người cháu này với tình yêu chân thành, tin rằng khi tuổi về già, cô cũng sẽ được các cháu mình phụng dưỡng.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!