Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

LÝ TRUNG – NGƯỜI CON HIẾU THẢO

“Trung Dung” có nói: “Phúc họa mà đến, điềm lành ắt biết trước; điềm gở ắt biết trước”. Một người nếu luôn luôn làm việc thiện, tự nhiên sẽ được “Trăm điều lành cùng đến, ngàn áng mây cát tường hội tụ”. Đây đều là có thần hộ pháp bảo vệ. Cho nên, thời xưa có rất nhiều câu chuyện hiếu có thật làm cảm động trời đất, những ví dụ do thực hiện điều

Vào thời nhà Nguyên, có xảy ra một trận động đất lớn, đã làm sụp đổ nhà cửa ở một vùng rất lớn. Nơi đó có người con hiếu thảo tên là Lý Trung, khi cơn chấn động truyền đi từ trong ra ngoài, khi gần đến nhà cậu, hướng truyền đột nhiên biến thành hai đường, sau khi đi qua nhà cậu, phương truyền của cơn chấn động lại hợp thành một và đã tránh qua nhà cậu. Kết quả là, tất cả ngôi nhà đều sụp đổ, chỉ có mái nhà của cậu không bị đổ. Sự cảm ứng thực sự là không thể nghĩ bàn, đây chính là lòng hiểu thảo làm cảm động đất trời.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!