Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

VÌ DÂN KHỞI NGHĨA

Thời xưa, Thương Thang là cuộc cách mạng sớm nhất. Trước khi vua Thang muốn lật đổ, thực ra cũng vô cùng kính trọng Hạ Kiệt. Ông nhiều lần khuyên, nhưng Hạ Kiệt đều không nghe. Vua Thang còn đi tìm một vị rất có đức độ tên là Y Doãn. Khi ông đi tìm Y Doãn, đã mang rất nhiều tiền bạc của cải, Y Doãn nhìn thấy nhưng không một mảy may động lòng. Việc khuyên can nhiều lần, lòng chân thành của ông đã làm Y Doãn cảm động, nên mới đi cùng ông. Y Doãn sao lại đi vậy? Chỉ vì sự quý mến của vua Thang đối với ông sao? Tuyệt đối không phải vậy, mà là vì lợi ích của muôn dân trong thiên hạ. Còn vua Thang đi tìm Y Doãn không phải muốn lật đổ Hạ Kiệt, mà muốn giới thiệu một người có nhân đức như Y Doãn giới thiệu với Hạ Kiệt. Ông đã giới thiệu đến chín lần mà Hạ Kiệt vẫn không dụng. Hạ Kiệt vẫn hoang dâm vô đạo như xưa, vua Thang vì muốn cứu người dân khỏi cảnh lầm than nên mới khởi nghĩa. Khi khởi nghĩa, ông còn làm một lễ tế trời rất long trọng, mà nói rằng tuyệt đối là vì dân mà khởi nghĩa. Sau khi ông đánh bại Hạ Kiệt, không những không giết hạ thân thích, mà còn ban cho đời sau của Hạ Kiệt một khu đất, để họ an trú hưởng tuổi già ở đó.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!