Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

QUẢN NINH TUYỆT GIAO

Thời xưa có một vì hiền nhân gọi là Quản Ninh. Quản Ninh và người bạn Hoa Hâm, hai người cùng lao động trên một mảnh ruộng. Trên mảnh đất có một miếng vàng nhỏ, Quản Ninh không nhìn thấy cứ tiếp tục làm việc. Hoa Hâm nhìn thấy, lập tức nhặt lên. Một lần khác, hai người cùng đọc sách, đúng lúc bên ngoài có người cử hành hôn lễ, rất náo nhiệt, tiếng chiêng tiếng trống đưa đến, Quản Ninh tiếp tục đọc sách, bạn ông Hoa Hâm lập tức đứng dậy đến bên cửa nhìn Đông ngó Tây. Sau khi Hoa Hâm trở về, Quản Ninh cầm một con dao vạch một đường ở giữa, từ hôm nay tôi không làm bạn với cậu nữa. Quản Ninh rất tế nhị đã thấy được lòng dạ và tập khí của bạn, ông có thể đoán được, nếu sau này ông vào quan trường, nhất định sẽ rất nguy hiểm.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!