Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

KHANG HY CẦU MƯA

Theo “Tứ khố toàn thư” có ghi chép lại, hoàng đế Khang Hy là vị hoàng đế vô cùng đức độ trong các bậc quân vương nhiều đời. Khi đất nước gặp phải hạn hán, Khang Hy đều giữ trai giới một khoảng thời gian, sau khi giữ trai giới thì lên đàn cầu mưa. Khi vua Khang Hy bước lên đàn trời, cả bầu trời ánh nắng chói chang, không có bất kỳ hạt mưa nào. Khi hoàng đế Khang Hy bước lên đàn trời, với tấm lòng chí thành của mình đọc tụng bài văn tế, trong lúc đọc tụng văn tế, cả bầu trời bắt đầu mây đen kéo đến dày đặc, sau khi đọc xong văn tế thì liền có mưa tuôn xuống.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!