Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

NGHÈO KHÓ KHÔNG ĐỘNG TÂM, GIÀU SANG KHÔNG MÊ HOẶC

Ngài Phạm Trọng Yêm khi xưa đọc sách trong một ngôi chùa, vì cơ hội ngẫu nhiên đã phát hiện ra một đống vàng. Khi đó ông rất nghèo khổ, chúng ta thường nói ăn cháo sống qua ngày, nấu một nồi cháo, sau khi nấu xong để tự đặc, rồi đóng thành một tảng, sau đó dùng dao cắt, mỗi bữa ăn một miếng. Trong tình cảnh nghèo khó này, mà phát hiện ra một đống vàng thì sẽ xử lý ra sao đây?  Hoàn toàn là mảy may không động, đem chôn trở lại. Sau khi thi cử đạt công danh, tận tâm tận lực phục vụ nhân dân.

Sau này gặp một nhân duyên, ngôi chùa Phật này biết ông đã công thành danh toại, liền đi tìm ông hóa duyên. Phạm Trọng Yêm nói: “Được, tôi sẽ quyên thật nhiều tiền. Người nghe được rất kinh ngạc: “Hiện giờ ông cũng chưa có nhiều tiền thế này mà”. Ông nói: “Đến một nơi nào đó trong chùa đào lên, ở đó có một túi vàng”. Khi đi đào, thực sự đó là một túi vàng. Một người vẫn chưa có danh, chưa có lợi mà ông đã có thể mảy may không động đối với danh lợi, đây thực sự là công phu chân thật của học nhân. Có câu “Nghèo khó không động tâm, giàu sang không mê hoặc”. Ông có công phu thế này, mới có thể “Đi giữa muôn sắc hoa, mà không hề chạm một cánh hoa” giữa chốn quan trường phức tạp như vậy.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!