Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TÂM CÀNG RỘNG LỚN, PHÚC CÀNG SÂU DÀY

Nhà của ngài Phạm Trọng Yêm có một khu đất vô cùng đẹp, đây chính là huyệt rồng thường nói. Thông thường, người ta sẽ làm gì vậy? Mau chóng đưa phần mộ tổ tiên về đây, con cháu đời sau sẽ phát tài. Ngài Phạm Trọng Yêm lại không làm như thế, ông đem khu đất này để xây trường học. Khu đất này ở Tô Châu hiện nay chính là một trường trung học phổ thông. Gần một nghìn năm qua, nơi đây đã xuất hiện gần bốn trăm tiến sỹ, hơn tám mươi trạng nguyên. Ông xây dựng kiến thiết không phải vì mình, mà để nhiều người hơn được sống trong một phong thủy thế này, lưng tựa núi, bên cạnh là sông. Hiệu quả của việc học sẽ cực kỳ tốt. Tâm lượng càng lớn thì phúc càng sâu dày, cho nên đã một nghìn năm trôi qua, mà con cháu, gia đạo của ông vẫn còn rất hưng vượng.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!