Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TẤT CẢ TỘI LỖI, ĐỀU LÀ TẠI TA

Trong khi nói chuyện, Khổng Phu Tử đều nói đến Nghiêu-Thuấn-Vũ-Thang, Chu Công Văn Võ. Khi nói đến các bậc quân vương thời đó, nói đến hiện tượng xã hội thời đó, Phu Tử đều vô cùng ngưỡng mộ đối với việc này. Chúng ta có thể hiểu được từ lịch sử, các bậc thánh hiền quân vương thực sự đều rất xứng đáng để chúng ta học tập. Lịch sử có ghi chép lại, một ngày, vua Nghiêu đang đi trên đường, thì nhìn thấy có hai người tội phạm bị bắt. Sau khi vua Nghiêu thấy được, trong lòng rất lo lắng. Người dân của ta sao lại bị bắt, lẽ nào họ phạm pháp sao? Người vội bước về phía trước, tìm hiểu sự việc rõ ràng. Kết quả sau khi hỏi, thì biết được tại vì họ đã ăn trộm đồ nhà người. Vua Nghiêu hỏi tiếp: “Các ngươi vì sao lại ăn trộm đồ nhà người ta vậy?”, hai phạm nhân này liền nói: “Tại vì trời hạn hán không có mưa, nhà chúng tôi đã không còn gì để ăn nữa, nên đành bất đắc dĩ mới ăn trộm đồ nhà người ta”. Vua Nghiêu nghe xong thì rất khó chịu, ông liền nói với quân lính áp giải: “Ngươi hãy thả hai người này ra, và bắt ta đi”. Những người có mặt khi đó đều rất kinh ngạc, sao lại có thể bắt quân vương được chứ? Vua Nghiêu liền nói: “Ta đã phạm phải hai tội lớn. Thứ nhất, vì ta không có đức hạnh, cho nên mới chiêu cảm đến trời đất hạn hán không có mưa. Thứ hai, là ta đã không giáo dục nhân dân của ta cho tốt, nên họ mới đi ăn trộm nhà người ta”. Sự kiểm điểm hối lỗi chí thành của vua Nghiêu, tấm lòng chân thành này, trời đất đều cảm động, mây đen lập tức kéo đến làm mát dịu cả bầu trời, mang đến những hạt mưa mát dịu. Y báo tùy theo chính báo chuyển, cảm ứng thật sự không thể nghĩ bàn.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!