Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

THÁI TÔNG NGHE KHUYÊN

Có một lần, có một quan thần phê bình Đường Thái Tông rất gay gắt. Sau khi phê bình xong, vị này liền đi ra. Một số vị quan thần bên cạnh nói với hoàng thượng: “Bẩm hoàng thượng, điều ông ta nói đa phần là giả dối, vì sao người lại không trách phạt ông ấy? Vì sao lại không ngăn chặn ông ta lại?”, Đường Thái Tông liền nói: “Ông ấy nói mười câu, có hai câu là đúng, ta tiếp thu. Nếu ta mà chặn ông ấy lại, chuyện này mà truyền ra ngoài, nói rằng hoàng thượng còn phản bác, còn phê bình lời khuyên của người khác. Tin này mà nhiều, sau này còn ai dám khuyên can đây?”. Đường Thái Tông có thể nhìn sâu sắc hơn người bình thường, có thể tiếp thu ý kiến của đại chúng, rồi tự mình phán đoán. Như thế sẽ không cản trở lời khuyên can của trung thần đối với ông. Đường Thái Tông khi đối diện với sự vu khống của người khác, ông đều có thái độ thế này. Cho nên, tấm lòng của một người càng rộng lớn, thì thành tựu càng cao.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!