Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

THÚC NGAO CHÔN RẮN

Vào thời Xuân Thu, Sở Trang Vương có một vị quan thần rất nổi tiếng, tên là Tôn Thúc Ngao. Tôn Thúc Ngao tính tình rất nhân từ, một ngày ông nhìn thấy có một con rắn có hai đầu, là rắn hai đầu, ông lập tức đánh chết, sau khi chôn xong xuôi, liền đi về nhà khóc tức tưởi. Bởi vì vùng của họ có một lời đồn, những ai nhìn thấy rắn hai đầu nhất định sẽ không sống nổi. Vì vậy, khi vừa nhìn thấy con rắn này, liền không muốn ai khác lại thấy, nên đã đánh chết con rắn và đem chôn. Nhưng ông nghĩ đến việc mình không còn sống được bao, không thể tận hiếu với cha mẹ, khi đó ông tuổi còn nhỏ, cho nên cả đường đi về cứ thế khóc. Kết quả là cha mẹ ông nghe xong lại rất vui, tôi tin rằng cha mẹ ông cũng là người rất hiểu đạo lý, bà nói mỗi niệm con đều vì người khác, sẽ không có tai họa đâu, con đừng lo lắng. Sau này, Tôn Thúc Ngao làm đại thần của nước Sở, nhận được sự tin tưởng của Sở Trang Vương.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!