Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TRỌNG YÊM LẬP CHÍ

Phạm Trọng Yêm của triều đại Tống từ nhỏ đã biết lập chí. Có một lần ông đi xem tướng, đến một nơi nhìn thấy một vị xem tướng, ông liền thẳng thắn mà hỏi: “Ông xem giúp cháu, cháu liệu có thể làm tể tướng không ạ?”. Người xem tướng này cả đời chưa từng gặp một đứa trẻ nào lại mở miệng nói muốn làm tể tướng cả và sau một hồi kinh ngạc, ông liền nói với Phạm Trọng Yêm: “Cháu tuổi còn nhỏ, sao lại có khẩu khí lớn thế này?”. Phạm Trọng Yêm không hề ngại ngùng, tiếp tục nói với người xem tướng: “Hay là thế này vậy, ông xem lại giúp cháu, xem cháu có thể làm thầy thuốc được không vậy?”. Người xem tướng sau một hồi nghĩ ngợi, chí nguyện sao lại thay đổi nhanh thế này, liền hỏi ông: “Tại sai cháu lại có hai chí nguyện này vậy?”. Phạm Trọng Yêm trả lời: “Bởi vì chỉ có vị tể tướng và thầy thuốc tốt thì mới cứu được người ạ”. Người xem tướng sau khi nghe xong rất cảm động, một đứa trẻ niệm niệm đều nghĩ đến cứu người, ông lập tức nói với Phạm Trọng Yêm: “Cháu có tấm lòng thế này, thực sự là tấm lòng của quan tể tướng, cho nên sau này cháu nhất định làm được tể tướng”.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!