Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

ĐỘI TUYẾT ĐI TRẢ SÁCH

Thời nhà Minh có một nhà đại tri thức lên là Tống Liêm. Khi còn nhỏ, ông rất nghèo không có tiền mua sách, liền đến nhà giàu có để mượn sách. Thái độ của người giàu có một chút ngạo mạn, cho ông mượn một cuốn sách rất dày và nói với ông: “Cho anh mượn trong mười ngày, đến hạn phải lập tức trả lại cho tôi”. Kết quả là sau mười ngày, có một trận tuyết rất lớn, chủ nhân nghĩ rằng ông chắc sẽ không đến, nhưng vừa đúng thời gian, Tống Liêm đội trận tuyết lớn đem trả cuốn sách này. Người giàu có kia thấy vậy rất cảm động, bèn nói với Tống Liêm: “Sau này, sách nhà chúng tôi, anh đều có thể mượn”. Cho nên tạo lập uy tín là rất có lợi cho bản thân.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!