Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

ĐỌC “ĐỆ TỬ QUY” NHƯ THẾ NÀO?

Thầy Thái Lễ Húc trả lời.

Hỏi: Đọc “Đệ Tử Quy” như thế nào?

Đáp: Đọc kinh tốt nhất là phải dưỡng thành 5 thói quen tốt là “tâm, mắt, miệng, tay, tai”, chính là “tâm đáo, nhãn đáo, khẩu đáo, thủ đáo, nhĩ đáo” (tức là dồn hết toàn bộ tâm, mắt, miệng, tay, tai). Tâm định ở trên chữ, mắt nhìn vào chữ, tay chỉ vào chữ, miệng đọc ra chữ, lại nghe thật rõ những âm thanh của chữ mà mình đọc, hoàn thành “ngũ đáo” này để đọc một chữ. “Thủ đáo” là dùng tay ngón tay “chỉ chữ”, có thể dùng ngòn tay trỏ hoặc ngón giữa, chỉ chữ là chạm đọc, sử dụng động tác chạm tay, giống như tư thế gõ bàn phím, không phải là hành động trượt giữa các chữ, chữ đọc được chưa nhập vào tai thì tuyệt đối không chạm vào chữ tiếp theo.

Ngoài việc khi đọc kinh sử dụng “tâm, mắt, tay, miệng, tai” ra, còn phải xem tốc độ đọc tụng, tốc độ đọc không được quá nhanh, không phải là đọc cho xong việc, nếu thời gian quá gấp thì vẫn phải y theo phương pháp đọc đã nói ở trên, nhưng có thể chia nội dung toàn văn thành các đoạn, chia ra mấy lần đọc tụng, nhất định không được đọc cho xong việc.

Cung kính trích lục từ bài giảng của Thầy.

Thành kính cảm ân Thầy!


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!