Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

ĐỆ TỬ QUY & GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

BÀI GIẢNG

GIA ĐẠO TRUYỀN THỐNG

gia quy

Trích đoạn bài giảng liên quan đến giáo dục gia đình

KHÔNG CÓ GỐC THÌ HOA QUẢ CHỐNG ĐỠ CHẲNG ĐƯỢC MẤY NGÀY Thầy Thái Lễ Húc giảng. Giáo dục của tổ tiên xưa chúng ta, điều quan trọng nhất chính là thuận theo nhân tính, thuận theo gốc rễ mà dạy, Hiếu là gốc. Ngày nay một người ngay cả cha mẹ còn không yêu thì họ còn có tâm nhân ái không? Cuộc đời chúng ta lúc nào cũng có thể từ gốc rễ mà suy xét thì rất ...
Xem Chi Tiết
ĐỆ TỬ QUY LÀ GỐC CỦA GỐC Giáo sư Tịnh Không  "Đệ Tử Quy" là gốc của gốc, không từ chỗ này mà bắt tay làm thì nhất định bạn không làm được. Gốc đức hạnh của người xưa chúng ta rất sâu dày, những điều từ nhỏ họ đã dưỡng thành thì cả đời họ sẽ không thay đổi, những thứ học nửa vời đều không nương vào được. Người bồi dưỡng cái gốc này là ai? Là người ...
Xem Chi Tiết
DẠY CON BẮT ĐẦU TỪ HIẾU THÂN TÔN SƯ Giáo sư Tịnh Không - Giảng ngày 7/5/2020 Đạo đức đến từ đâu? Đạo đức đến từ Kính (cung kính), đến từ Hiếu Thân, Hiếu Thân là đạo, Tôn Sư là đạo. Trẻ nhỏ đi học quan trọng nhất là phải học điều gì? Học yêu thương cha mẹ, học Kính thầy cô, từ đây mà bắt đầu làm, hai môn này học không tốt thì các môn khác quá khó! ...
Xem Chi Tiết
HIẾU ĐỆ TRƯỚC Thầy Thái Lễ Húc giảng "Hữu Tử viết: Kỳ vi nhân dã Hiếu đệ, nhi hảo phạm thượng giả tiên hĩ. Bất hảo phạm thượng, hi hảo tác loạn giả, vị chi hữu dã. Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Hiếu đệ dã giả, kỳ vi nhân chi bổn dữ". Trên sự thật, hàm nghĩa của mỗi một câu trong đoạn kinh văn này đều rất sâu xa, cho nên chúng ta không chỉ ...
Xem Chi Tiết
TẦM QUAN TRỌNG CỦA HIẾU ĐẠO Giáo sư Tịnh Không Dân tộc chúng ta từ xưa đến nay đề cao Hiếu đạo, cho nên văn hoá truyền thống là văn hoá Hiếu đạo. Chúng ta xem chữ "孝 (Hiếu)", chữ này là chữ hội ý, phía trên là một chữ "老 (lão)", phía dưới là một chữ "子 (tử)", hai chữ này hợp thành một chữ, ý nghĩa ở đây là cha con là một thể, không thể tách rời ...
Xem Chi Tiết
VÌ SAO TRẺ LƯỜI BIẾNG? Thầy giáo Thái Lễ Húc giảng Vì sao trẻ lười biếng? Tạo thành như thế nào? Siêng năng cần cù có cần dạy không? Cần! Đây là thái độ sống quan trọng ảnh hưởng đến cả đời con trẻ! Cho nên có thể siêng năng cần cù, cuộc đời sẽ phát triển rất tốt. Bạn xem cha mẹ hiện nay đều nói với con trẻ: "Con chỉ cần học cho giỏi là được rồi, những ...
Xem Chi Tiết
GIÁO DỤC CẮM GỐC LÀ LUÂN LÝ, NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC Giáo sư Tịnh Không Giáo dục cắm gốc là gì? Là luân lý, Ngũ Luân, Ngũ Thường, Tứ Duy, Bát Đức, cắm gốc giáo dục. "Đệ Tử Quy" những năm trở lại đây, chúng tôi đề xướng 10 năm rồi, hiện nay cũng đã sinh ra một chút hiệu quả, mọi người đã chấp nhận đối với cuốn sách nhỏ này, trước đây chưa biết, ...
Xem Chi Tiết

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!