ĐỆ TỬ QUY & GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

(nội dung đang cập nhật….)

 • Câu chuyện giáo dục Đức hạnh: Thái Nhâm – Mẹ của Chu Văn Vương, người đầu tiên thực hiện Thai giáo.
 • Hiếu Thân Tôn Sư là cội nguồn của hạnh phúc
 • Tư tưởng, lời nói, hành vi của ta sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới
 • Giáo dục nhi đồng là căn bản giáo dục
 • Lời nói thật tuy khó nghe nhưng có lợi cho thực hành
 • Cần cù lao động là đức tính tốt đẹp
 • Lấy tâm chân thành để cúng tế thì có thể chí thành cảm thông
 • “Cha mẹ thích, dốc lòng làm” phải chủ động tham gia
 • Người vợ là người chủ trong gia đình

BÀI GIẢNG

 • Văn Ngôn Văn – Chìa khoá mở ra kho báu trí tuệ – Gia Đạo (Thầy Thái Lễ Húc giảng)
 • Gia Hoà Vạn Sự Hưng ( Thầy Thái Lễ Húc giảng tại Đại Lý, Vân Nam)
 • Gia Hoà Vạn Sự Hưng (Thầy Thái Lễ Húc giảng tại Malaysia)
 • Quần Thư Trị Yếu 360 – Trí tuệ để Tề gia Trị Quốc (Thầy Thái Lễ Húc giảng)
 • Buổi diễn giảng: Làm thế nào để thực hiện giáo dục đức hạnh (Thầy Thái Lễ Húc giảng)

TRUYỀN THỐNG GIA ĐẠO

 • Văn hoá truyền thống & gia đạo
 • Giáo dục cắm gốc Văn hoá truyền thống
 • Chỗ tốt của gia đình lớn trong truyền thống xưa

gia quy

 • Sách Đệ Tử Quy – Phép tắc người con
 • Dưỡng Chánh Di Quy
 • Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn

Trích đoạn bài giảng liên quan đến giáo dục gia đình

 • Câu “Thấy người tốt, nên sửa mình” ở trong Đệ Tử Quy – liệt kê ra ưu điểm của người thân ở bên cạnh để học tập
 • Sứ mệnh và trách nhiệm của người mẹ
 • Trên thì gần người hiền, dưới thì chọn bạn
 • “Không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, thành người nào” – biết & làm phải hợp nhất, biết phải làm ngay, làm rồi phải cầu để biết thêm.
 • Cảm ân cha mẹ, đất nước, xã hội
 • Trên có đức, dưới chẳng trốn tránh
 • Biết đủ thường vui, cần kiệm trì gia
 • Gia giáo của cha mẹ cho ta là tài sản lớn nhất cuộc đời
 • Người vợ là vĩ đại nhất
 • Giáo dục không thể đạt hiệu quả tốt thì chủ yếu vẫn là ở bản thân cha mẹ, người lớn không làm thân giáo.
 • Mục đích của việc đánh mắng trẻ nhỏ có phải là vì nổi giận không?
 • “Cha mẹ dạy, phải kính nghe” là thái độ tiếp nhận sự dạy dỗ
 • Đệ Tử Quy  – ai nấy nhất định phải tuân thủ
 • Lúc nào chúng ta cũng phải làm gương cho con trẻ
 • Gia đạo chính là Ngũ luân, ngũ thường
 • Đệ Tử Quy là gia quy của tập thể
 • Chúng ta để lại phong phạm, đức hạnh trong mắt trẻ nhỏ, đó gọi là gia phong
 • “Đệ Tử Quy” là tuyển tập của gia quy truyền thống
 • Cha mẹ và thầy cô hợp tác thì mới có thể dạy tốt trẻ nhỏ
 • Hiếu Đễ là pháp bảo truyền gia
 • Cha mẹ giáo dục con cái phải từ “Thân – Tâm – Chí” mà hướng dẫn
 • Giáo dục trẻ nhỏ đừng vội vàng mong thành công
 • Hiểu rõ từng chút về cha mẹ đối với chúng ta để đề khởi lòng hiếu thảo: Sinh đẻ
 • Hiểu rõ từng chút về cha mẹ đối với chúng ta để đề khởi lòng hiếu thảo: Ăn uống
 • Giáo dục trẻ nhỏ đừng vì “Lợi nhỏ” mà phải vì “Việc lớn”
 • Căn bản của sự nghiệp, gia nghiệp, học nghiệp đều không rời Đạo đức
 • Cha mẹ phải giúp đỡ tâm tự tôn của con cái.
 • Con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc
 • Ba điều quan trọng về việc cầu con

 

 • Tâm đắc thể hội “cha mẹ thích, dốc lòng làm” khi học tập 10 “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc”
 • Tâm đắc thể hội “cha mẹ trách, phải thừa nhận” khi học tập 7 “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc”
 • Tâm đắc thể hội “Đệ Tử Quy là ai học?” khi học tập 5 “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc”
 • Khen chê đều phải quên
 • Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hoà
 • Thật thà mà tận hiếu
 • “Phàm là người đều yêu thương” là làm tròn bổn phận.
 • Hiếu đễ của gia phong là ở “Anh em thuận, Hiếu trong đó”
 • Thực hiện “Đệ Tử Quy” để hoá giải mân thuẫn giữa anh chị em trong nhà.
 • Châm ngôn chung sống của vợ chồng “Chỉ nhìn ưu điểm đối phương, không nhìn khuyết điểm đối phương”
 • Thực hiện Đệ Tử Quy để cải thiện quan hệ vợ chồng.
 • Đệ Tử Quy – người trong nhà nhất định phải tuân thủ.
 • Học tập “Đệ Tử Quy” từ chính mình mà bắt đầu
 • Tôi nỗ lực như vậy, mà sao con cái lại biến thành như vậy?
 • Sợ con cái chịu khổ một bữa ăn thì sẽ khiến con cái ăn khổ cả đời.
 • Vợ chồng chung sống phải khẳng định ưu điểm đối phương. 
 • Mỗi chữ mỗi câu trên Đệ Tử Quy phải làm được.
 • “Cha mẹ bảo, chớ làm biếng” – khi cha mẹ sai bảo chúng ta thì quyết định không được chần chừ.
 • Thế hệ trước và thế hệ sau dung thành một thể thì gọi là Hiếu.
 • Giáo dục con trẻ phải xem trọng lấy thân làm gương
 • Thuận theo pháp tắc của đạo Ngũ luân để làm người thì gọi là Đức
 • Từ là đức của cha, Hiếu là đức của con
 • Tề gia rồi sau mới trị quốc
 • Học làm cha của người
 • Người làm cha mẹ cũng có thể làm được “Quân, Thân, Sư”
 • “Vi ninh tĩnh vo dĩ trí viễn” của sách “Giới Tử”
 •  Tri thức mà không có nền tảng đức hạnh thì càng dần càng ngạo mạn.
 • Giáo dục của người mẹ là quan trọng nhất.
 • “Với ăn uống, chớ kén chọn, ăn vừa đủ, chớ quá no” – phải kiểm soát bản thân thì mới có thể tiến xa.