Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY ĐỆ TỬ QUY (SƠ CẤP 2)

Tải về:

Sau khi kết thúc phần dạy sơ cấp 1, các con đã nắm vững được cơ bản về Đệ Tử Quy, đã áp dụng được trong đời sống đãi người tiếp vật hàng ngày, các Thầy cô đánh giá xem những bạn nhỏ nào đủ năng lực, đã làm được cơ bản rồi thì có thể cho phép học lên lớp Sơ Cấp 2. Ở cấp độ này, đòi hỏi sự chủ động nhiều hơn từ các con, bắt đầu chủ động tư duy nhiều hơn về các câu kinh văn, cho nên tốt nhất nên lựa chọn kỹ càng thì các con mới tiếp thu được nội dung bài học.


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!