Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 4
    Shares

Một ngày Đệ Tử Quy (1) – Sáng dậy sớm, quý trọng thời gian

Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian.

 

Đó gọi là “Nhất nhật chi tế tại ư thần” (khởi đầu của một ngày là buổi sáng sớm), trong Đệ Tử Quy dạy chúng ta “Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian”, phải trân quý thời gian. Tục ngữ lại nói “Một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó đổi tấc thời gian”, cũng là nói phải nên trân quý thời gian, không được lãng phí thời gian, bởi vì cho dù gia tài tiền muôn bạc vạn thì cũng không có cách gì mua được thời gian đã trôi qua.

Không chỉ “Đệ Tử Quy” nói phải dậy sớm, trong “Chu Tử trị gia cách ngôn” cũng nói rằng “Trời vừa sáng thức dậy ngay, vẩy nước quét sân, trong ngoài phải gọn sạch“, cũng là nói buổi sáng phải dậy sớm hơn, làm việc nhà, để có nhiều thời gian hơn có thể học tập và làm việc. Mọi người có hay không cái cảm giác nếu thức dậy sớm hơn, đến lúc 8,9 giờ sáng thì vẫn còn thấy được sao vẫn còn sớm như vậy, mình đã làm được bao nhiêu việc rồi. Trong “Trường Ca Hành – tập thơ Nhạc Phủ” có đoạn: “trẻ khoẻ không nỗ lực, già rồi chỉ bi thương” là nhắc nhở mọi người nhân lúc tuổi còn trẻ thì phải ra sức nỗ lực, nếu không đến khi về già rồi lại hối hận đau thương, nhưng cũng đã muộn mất rồi, đây là việc đáng buồn. “Luận Ngữ” chép rằng “Tử tại xuyên thượng viết: Thệ giả như tư phù! Bất xả trú dạ!” (Khổng Tử khi ở trên sông đã nói: Quá khứ giống như dòng nước chảy, ngày đêm chảy không ngừng, một đi không trở lại!) cũng là nói thời gian trôi qua rồi cũng giống như dòng nước, một đi không trở lại, phải càng trân quý nhiều hơn mới phải.

“Lễ Ký – Khúc Lễ” vừa mở đầu đã chép: “Khúc Lễ viết: vô bất kính” (Khúc Lễ rằng: Không được bất kính), trân quý thời gian chính là cung kính đối với thời gian, cho nên từ việc “sáng dậy sớm” mà bắt đầu bước đi.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 4
    Shares