Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 15
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (16) – Ở CƠ QUAN

Tư thế đứng: Đứng ngay thẳng; chớ đứng nghiêng.

 

Trong “Đệ Tử Quy” cũng có mục nói về tư thế đứng, người xưa nói “đứng có tướng của đứng, ngồi có tướng của ngồi”, “đứng ngay thẳng” chính là tướng đứng, phải đứng ngay thẳng. “Lễ Ký” có chép rằng: “Lập vô bí” (đứng thì chớ nghiêng lệch), cùng với câu “vật bí ỷ” (chớ đứng nghiêng) trong “Đệ Tử Quy” là tương ứng, không được đứng một chân, đứng nghiêng bên này ngả bên kia như người bị thọt chân vậy, hai chân không đồng thời đứng lên đất, sẽ cho người khác ấn tượng buông thả không cung kính. Cũng không được dựa cơ thể vào tường, đứng để cho cơ thể nghiêng lệch, những điều này đều là biểu hiện rất không trang trọng.

Khi ở trước đại chúng, có lẽ cũng không khó để làm được “đứng ngay thẳng; không đứng nghiêng“, bởi vì trong tâm lúc nào cũng nhớ phải cung kính đối phương, cũng nghĩ đến việc để lại ấn tượng tốt đẹp cho đối phương, cho nên có lẽ sẽ làm được. Thế nhưng khi ở nơi có một mình, trong tâm buông xuống sự cảnh giác, lúc này vẫn có thể kiên trì không được đứng nghiêng nghiêng lệch lệch, đứng dựa tường, có thể làm được trước mặt hay sau lưng người khác đều nhất quán thì mới là làm thật sự.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

 

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 15
    Shares