Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (17) – Ở CƠ QUAN

Đối người tiếp vật: Mình có tài, chớ dùng riêng, người có tài, không chỉ trích.

 

Ở trong cơ quan, chung sống với đồng nghiệp, phải có tinh thần đồng đội, giữa đồng nghiệp phải có sự đoàn kết, hợp tác, phải có thái độ “mình có tài, chớ dùng riêng, người có tài, không chỉ trích” như trong Đệ Tử Quy nói, không được keo kiệt năng lực của mình, không được giấu nhẹm tài năng của mình mà phải biết giúp đỡ, hỏi han đồng nghiệp, phải nên tận hết khả năng mình có, vô tư chìa tay ra để giúp đỡ người khác, giúp đỡ đồng nghiệp cũng là tận hết đạo nghĩa của mình, đồng nghiệp của mình cũng là một phần của cơ quan. Đặc biệt là đối với đồng nghiệp mới vào làm, càng nên phải quan tâm và dẫn dắt, để cho đối phương có thể sớm ngày hoà nhập vào đại gia đình này. Khi mình có thể vô tư giúp đỡ đồng nghiệp thì tự nhiên sẽ có được sự tín nhiệm và tôn trọng của đồng nghiệp. Mà đối với năng lực của đồng nghiệp thì phải học cách khen ngợi, khâm phục những năng lực của người ta, càng phải nên hướng về người ta mà học tập.Khi được cấp trên bổ nhiệm,đề bạt thì ở cương vị càng tốt càng phải làm ra sự cống hiến càng lớn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

 

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!