Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 8
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (18) – Ở CƠ QUAN

Đối người tiếp vật (2): Việc không tốt, chớ dễ nhận; Nếu dễ nhận, tiến lui sai.

 

Ở trong cơ quan, không luận là chung sống cùng đồng nghiệp hay là câu thông với khách hàng, thì phải giữ được “việc không tốt, chớ dễ nhận; nếu dễ nhận, tiến lui sai”, tuyệt đối không vì để đạt được hợp đồng với khách hàng mà không chịu xem xét kỹ những yêu cầu của khách hàng, “Được, được, được”, “không vấn đề”, đối với những yêu cầu của khách hàng, không căn cứ vào năng lực thực tế của đơn vị mà dễ dàng nhận. Ví dụ như khách hàng yêu cầu phải giao hàng trước một ngày nào đó, mình lại không trao đổi với những phòng ban khác trong công ty, chỉ vì hiệu suất công việc của mình mà trực tiếp chấp nhận.Cho dù hợp đồng có ký rồi, đến lúc không có cách gì giao hàng đúng hẹn thì không chỉ là thất tín với khách hàng, mà còn có thể còn làm trì hoãn công việc bình thường của khách hàng, khiến cho khách hàng, khiến cho bản thân bị tổn thất kinh tế, cũng khiến cho mình, khiến cho danh dự và niềm tin của đơn vị trong xã hội bị tổn thất.

“Việc không tốt, chớ dễ nhận, nếu dễ nhận, tiến lui sai” nói với chúng ta, trước khi giúp đỡ người khác thì phải có sự hiểu rõ tường tận đối với sự việc, phán đoán xem có phù hợp với luân thường đại đạo hay không, có phù hợp với pháp luật của đất nước, quy định của cơ quan hay không, tuyệt đối không vì cảm tình, ví dụ như người đã giúp đỡ mình trước đây, chỉ vì sợ mất mặt mà không theo pháp luật, đây là không có trách nhiệm với mình với người, đừng để ý đến cảm xúc sợ họ buồn mà đối với “việc không tốt” phải nên dám cự tuyệt, đó gọi là “đường dài mới biết ngựa hay, đường xa mới biết lòng người với nhau”, lâu rồi họ sẽ biết chừng mực đối người tiếp vật của mình, họ lại càng tôn trọng và tín nhiệm mình hơn.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

 

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 8
    Shares