Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (19) – Ở CƠ QUAN

Đối người tiếp vật (3) – Đây nói phải, kia nói trái; không liên quan, chớ để ý.

 

Ở trong cơ quan, tuyệt đối tránh bàn luận thị phi, người ta đang “đây nói phải, kia nói trái” thì có một số là do hiếu kỳ, có một số là do chán nản, có một số là do thể hiện bản thân, bất luận là do nguyên nhân nào, việc đàm luận chuyện thị phi của người ta đều sẽ phá hoại mối quan hệ giữa đồng nghiệp, sẽ khiến cho mọi người và mọi thứ xung quanh “gà chó không yên”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần làm việc, cho nên tuyệt đối không đi tham gia thảo luận, những lời nói đồn đại này sẽ bị mọi người phóng đại mà lưu truyền, đến sau cùng người ta biết được, gọi là “người nói vô tâm, người nghe có ý”, có thể sẽ ghi nhớ hậm hực ở trong tâm, thậm chí sẽ mất đi lý trí mà báo thù, làm ra sự việc nguy hại đến an toàn của bản thân, “đây nói phải, kia nói trái” thật sự là tổn người chẳng lợi gì mình.

Cho dù là vô tình nghe thấy, cũng không được tuỳ ý truyền bá những lời nói đồn đại này, tốt nhất là nghe tai trái thì ra tai phải, không để cho những lời đồn đại này ở trong tâm, ấy là bảo hộ cho người khác, cũng là bảo hộ chính mình. Cho dù là loại lời nói “tôi chỉ nói với một mình bạn thôi”, cũng không được dễ tin, chúng ta tuyệt đối không được làm “đài phát thanh quảng cáo” ở trong cơ quan, không đi đàm luận đời sống riêng tư của người ta, không được nói phải nói trái.

“Đây nói phải, kia nói trái” cũng là nhắc nhở đối với loại người này, phải “kính nhi viễn chi”, hôm nay họ có thể nói thị phi của người ta, ngày mai thì có thể nói thị phi của chúng ta. Chỉ có tôn trọng người khác thì mới có được tín nhiệm và tôn trọng cả người ta, mới có thể có được mối quan hệ nhân tế lành mạnh, mới có thể nâng cao sức mạnh tập thể.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

 

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!