Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 15
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (24) – Ở CƠ QUAN

Khen ngợi: Khen người thiện, tức là tốt.

Ở trong cơ quan, phải chú ý đến chừng mực của lời nói, nói nhiều lời khen ngợi người khác, “Đệ Tử Quy” dạy “khen người thiện, tức là tốt”. Tục ngữ nói “Lời hay một câu, ba đông ấm; lời ác hại người, lạnh nửa năm”, lời nói là chất bôi trơn cho mối quan hệ nhân tế, có thể cải thiện mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau, đồng thời cũng là công cụ hại người không đổ máu, lời nói giống như một thanh kiếm hai lưỡi vậy. Đối với chỗ tốt của người khác, chỗ thiện của người khác, phải nói nhiều nhiều một chút, điều này không giống với siểm nịnh, “khen người thiện” là nói ưu điểm của người khác, nói phẩm hạnh tốt của người khác, mà a dua siểm nịnh nghĩa là đón ý lấy lòng.

Tiên sinh Tăng Quốc Phiên cũng dạy “khen thiện nơi công đường”, ở nơi phòng lớn đông người thì xưng tán hành vi cử chỉ tốt đẹp của người khác, điều này với câu “khen người thiện, tức là tốt” là có sự tương ứng, người ta nghe thấy sự khen ngợi của mọi người thì sẽ phát ra tiềm năng hướng thượng của mình, cho nên đối với người ta thì cũng là có sự giúp đỡ rất lớn. Mà khi những người khác nghe thấy ưu điểm của người ta rồi thì phát khởi tâm học tập noi theo, khích lệ bản thân giống như người ta, cho nên bên nào cũng có lợi ích.

“Khen người thiện, tức là tốt” nhắc nhở chúng ta ở trong bổn phận chức trách của mình, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, khen người tốt, nói nhiều lời hay, có thể khiến chính mình có được mối quan hệ nhân tế càng tốt hơn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 15
    Shares