Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 8
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (25) – Ở CƠ QUAN

Tu dưỡng lời nói: Thấy chưa thật, chớ nói bừa.

“Thấy chưa thật, chớ nói bừa”, bất kỳ vấn đề gì mà trước khi chưa phân tích, phán đoán rõ ràng thì không được tuỳ tiện phê bình, dễ dàng phát biểu ý kiến, càng không được đề cập đến những lời đồn đại rồi rao truyền khắp nơi. Ở trong cơ quan, không được vì khoe tài, chưa có sự đánh giá rõ ràng về công việc mà đã dễ dàng khoa môi múa mép, đến khi mới phát hiện ra không làm nổi việc, hoặc là sự lý giải của chính mình có sai lầm, không thể thật sự nhìn thấy tình hình chân thật của vấn đề, cho dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng không đáp ứng được yêu cầu, cũng có thể gây tổn thất không thể tính được đối với cơ quan, tín nhiệm của mình cũng theo đó mà bị hạ thấp, khiến cho người ta dán lên một cái tem “Không đáng tin“.

Dương là một nhân viên mới của bộ phận phát triển phần mềm, vì thể hiện bản thân, đối với nhu cầu nghiệp vụ không hề xác minh tình hình mà đã cẩu thả nhận nhiệm vụ lãnh đạo sắp xếp, bởi vì không nghiên cứu sâu nhu cầu phát triển, dẫn đến các sản phẩm phát triển đều không dùng được, ảnh hưởng đến tiến độ của toàn bộ hạng mục, ngược lại còn để lại ấn tượng không tốt cho người khác.

“Thấy chưa thật, chớ nói bừa”, cũng là nói với chúng ta khi nói chuyện, làm việc phải thật sự cầu thị, nếu bản thân không hiểu hoặc biết mà không hiểu cặn kẽ, tuyệt đối không được đưa ra kết luận để tránh đệ lại sự cười chê.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 8
    Shares