Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (26) – Ở CƠ QUAN

Thái độ làm việc: Không sợ khó

“Không sợ khó” là thái độ làm việc quan trọng, bất luận là công việc ở ngành nghề nào, cương vị nào, đều phải nên có thái độ này. Trước những khó khăn, lựa chọn trốn tránh hay là dũng cảm đối diện, kết quả tuyệt nhiên không giống nhau, ở nơi làm việc chỉ có dũng cảm đối mặt với thử thách mới có thể có được thành công, đây chính là tinh thần chuyên nghiệp, chuyên nghiệp là một trong những giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, chuyên nghiệp không phải là mỗi ngày đúng giờ thì nghỉ làm, mà trong lòng thường lấy tâm cung kính để làm việc, ví dụ như tiên sinh Gia Cát Lượng là quân sư, vì đất nước “cúc cung tận tuỵ, đến chết mới thôi”, cái tinh thần chuyên nghiệp đó chính là cái đáng để cho chúng ta đi học tập.

“Không sợ khó” còn là sự thể hiện của ý chí, tinh thần, năng lực, bất luận là cơ quan hay đất nước, “không sợ khó” cũng là thái độ mãi không lỗi thời. Ví dụ như chúng ta nghe thấy tinh thần khởi nghiệp Việt Nam, “make in Việt Nam”, ô tô Việt Nam, v.v…, những tinh thần vì đất nước thế này, không cần biết sau lưng ai nói gì, phải vượt khó để dấy khởi tinh thần “không sợ khó”, lan toả đến ngàn vạn người, để cho nhiều công nghệ của chúng ta từ chỗ không có gì tiến lên trình độ tiên tiến của thế giới.

Lý và Dương hai người là bạn học cùng trường, sau khi tốt nghiệp lại cùng làm tại một công ty phát triển phầm mềm. Ở trong công việc, Dương gặp được thử thách mới nhưng không sợ khó, đã chủ động hỏi han các chuyên gia, tìm kiếm thông tin từ internet, v.v… và tích cực tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề thông qua các kênh khác nhau. Mà Lý lại là người thấy thoả mãn với hiện tại, khi xuất hiện khó khăn thì lại sợ mà chùn bước. Rất rõ ràng là Dương đã có thái độ “không sợ khó”, được lãnh đạo khen thưởng đề bạt, giao phó cho trách nhiệm quan trọng. Cho nên chuyên nghiệp không chỉ là làm việc rồi làm việc, mà là phải không ngừng học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ của mình, ở trong công việc dám đối diện với thử thách, kiên trì không ngừng đổi mới, khiến cho “không sợ khó” trở thành thái độ quan trọng của đời mình.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!