Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (3) – VIỆC Ở NHÀ: SẮP XẾP CHĂN MỀN GIƯỜNG CHIẾU

Nón quần áo, để cố định; Chớ để bừa, tránh dơ bẩn.

“Đệ Tử Quy” là chỉ đạo cụ thể trong đời sống. Các bạn xem, “sáng dậy sớm”, khi dậy sớm rồi, quần áo mặc vào thì phải “mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày, mang chỉnh tề”. Tiếp theo là sắp xếp chăn màn giường chiếu, gấp chăn màn gọn gàng, đồng thời đặt ở vị trí cố định, đây là thực hiện “Nón quần áo, để cố định”

Học tập nhất định phải “học một biết mười”, ví dụ như “nón quần áo”, chẳng lẽ chỉ là quần áo mới phải để ở vị trí cố định mà các đồ vật khác lại không phải sao? Đương nhiên là không như vậy, rất nhiều câu từ ở trong “Đệ Tử Quy” chỉ là đưa ra một cái đại diện, nhưng khi thực hiện thì phải ứng dụng linh hoạt, phải học một biết tất cả, như vậy mới có thể học được sống động, dùng được linh hoạt. Cho nên có thể thực hiện “gấp chăn màn, để cố định”, không chỉ chăn màn phải xếp gọn, để đúng vị trí, gối cũng phải “xếp gối đầu, để cố định”, đặt chúng ở vị trí cố định, còn có drap trải giường, nếu để nó bị xộc xệnh thì sẽ không được gọn gàng, vì thế đều phải nên chỉnh sửa lại. Những điều này đều là thực hiện “nón quần áo, để cố định”, đó gọi là “động vật quy nguyên” (lấy đồ vật thì để lại đúng vị trí), sau khi sử dụng xong thì phải để lại đúng chỗ, đây cũng là yêu quý đồ dùng, giữ gìn cho tốt, có thể kéo dài thời gian sử dụng, cũng là thể hiện tâm cung kính đối với đồ vật.

Đây gọi là “Ái nhân giả nhân hằng ái chi, ái vật giả vật hằng ái chi” (người yêu người thì thường được người yêu lại, người yêu vật thì thường được vật yêu lại), tâm yêu thương cũng là từ những đồ vật trong sinh hoạt này mà bắt đầu, những đồ vật này đã cho chúng ta sử dụng, lẽ nào không nên yêu quý chăng? Nếu như ngay cả những đồ dùng bên cạnh mình cũng không yêu quý, thì lấy bất kỳ đồ dùng công cộng nào thì có yêu quý được không nhỉ? Cho nên không xem thường mấy câu chữ “nón quần áo, để cố định”, để dưỡng tâm cung kính, dưỡng tâm yêu thương của chúng ở trong đời sống, thì việc sắp xếp chăn màn giường chiếu đối với việc bắt đầu một ngày mới là rất quan trọng. Dưỡng thành thói quen sinh hoạt tốt là thành công được một nửa!

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!