Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 10
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (32) – Ở CƠ QUAN

Phản tỉnh: Thấy người xấu, tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác.

 

“Đệ Tử Quy” dạy tu thân phải biết tự phản tỉnh, “thấy người xấu, tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác”, cùng với câu “Gặp người hiền thì suy nghĩ mà sửa đổi, gặp người không phải hiền nhân thì bên trong tự kiểm điểm” ở trong “Luận Ngữ – Lý Nhân” đều là dạy chúng ta biết tự phản tỉnh. Ở nơi làm việc, thấy đồng nghiệp, khách hàng, lãnh đạo xuất hiện sai lầm, thì phải tự mình phản tỉnh xem mình có sai lầm như vậy không, đồng thời cũng phải sửa đổi, nhắc nhở bản thân không được làm ra sai lầm như vậy nữa, điều này đối với việc nâng cao phẩm hạnh của mình là vô cùng quan trọng. Hơn nữa khi khởi tâm lân mẫn, nếu bản thân có năng lực giúp đỡ người ta thì tận hết sức của mình mà giúp đỡ người ta, đây là tận hết được đạo nghĩa.

“Thấy người xấu, tự kiểm điểm” ở nơi làm việc, cũng là nhắc nhở chính mình phải khéo mà phản tỉnh, không chỉ là nhìn thấy cái xấu của người khác, càng phải có thể nhìn thấy điểm chưa được của mình, đây là biết lỗi, tiến tới phải có dũng khí mà sửa đổi sai lầm, bởi mỗi một người đều có thể phạm lỗi, thật ra phạm lỗi không đáng sợ, cái đáng sợ chính là biết mình có lỗi mà vẫn còn bao biện, không biết phản tỉnh, đó là đã sai lại chồng thêm sai, đây là thái độ không thể dùng.

“Sách thời Đường – Nguỵ Trưng truyền “ có chép: “Phù dĩ đồng vi kính, khả dĩ chánh y quan; Dĩ sử vi kính, khả dĩ tri hưng thế; dĩ nhân vi kính, khả dĩ minh đắc thất”. (Người khác như chiếc gương đồng, có thể giúp ta sửa mũ áo chỉnh tề; Lấy lịch sử làm gương soi, có thể biết cách chấn hưng đất nước; lấy người làm gương soi, có thể thấy rõ lỗi lầm của mình). Người khác giống như một tấm gương đồng, có thể làm gương soi chính mình, “thấy người tốt, nên sửa mình” là học tập ưu điểm của người khác, mà “thấy người xấu, tự kiểm điểm” là phản tỉnh chính mình, từ chỗ này mà xem, không luận là “tốt” hay là “xấu”, thiện hay là ác, đều là thầy giáo của mình.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 10
    Shares