Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (36) – Ở CƠ QUAN

“Nón quần áo, để cố định” là quản lý học căn bản.

 

“Nón quần áo, để cố định” ở trong “Đệ Tử Quy” là dạy chúng ta để mũ nón và quần áo thì phải có chỗ cố định, không được để tuỳ tiện, tránh bị dơ bẩn. Một câu này ở trong cơ quan, có thể mở rộng thành “tất cả đồ, để cố định“, người người đều có thể lấy dùng được, hơn nữa còn là thói quen vô cùng quan trọng, có thể khiến cho làm việc càng có tổ chức hơn, tránh cho người tìm không ra tài liệu mà hoảng hốt, bởi vì tâm nóng vội dễ phạm sai lầm, tiến tới lại nâng cao hiệu suất công việc.

“Nón quần áo, để cố định” thì ai cũng biết, nhưng như người xưa nói “trẻ con 3 tuổi đều biết, người già 80 làm không được”, đây là thói quen tốt, nhưng bị mọi người lơ là mất rồi. Trong “Đệ Tử Quy” dạy chúng ta ở trong sinh hoạt thường ngày dưỡng thành thói quen tốt để đồ vật có vị trí cố định, khi những thói quen này dưỡng thành rồi thì chúng ta ở nơi làm việc, cũng sẽ tự nhiên như vậy mà sẽ dùng ra được, có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian tìm đồ đạc, ví dụ như tài liệu văn kiện được phân loại và để ở vị trí cố định, khi mình hoặc đồng nghiệp cần sử dụng liền có thể dễ tìm thấy, nâng cao được hiệu suất công việc. Khi mình có thể trình tài liệu lên cho lãnh đạo kịp thời, cũng là thể hiện năng lực làm việc, càng có được sự khẳng định của cấp trên. Cho nên, không được xem nhẹ “nón quần áo, để cố định”, đây là quản lý học căn bản, lợi ích cho cả đời của chúng ta, gọi là tiểu tiết quyết định thành bại.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!