Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 16
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (37) – Ở CƠ QUAN

Thái độ làm việc: Tâm có nghi, thì chép lại, học hỏi người, mong chính xác.

 

Trong công việc, khó tránh sẽ gặp phải các loại nghi hoặc, đối với nghi vấn thì phải nên có thái độ nghiêm túc cẩn thận, “Đệ Tử Quy” dạy “tâm có nghi, thì chép lại, học hỏi người, mong chính xác“, tuyệt đối không ôm tâm lý hên xui, dùng cái “cảm thấy” của mình để ứng đối, thậm chí là không hiểu gì, có thể sẽ xuất hiện sai sót công việc nghiêm trọng, tạo thành tổn thất kinh tế cho cơ quan, tác động tiêu cực đến xã hội, vì thế phải nên hỏi han đồng nghiệp, lãnh đạo, cũng có thể thông qua internet và các kênh khác để tìm đáp án chính xác, như vậy mới là thái độ ổn thoả, quá trình này cũng có thể nâng cao năng lực làm việc của mình.

Tâm có nghi, thì chép lại, học hỏi người, mong chính xác” cũng là nhắc nhở chúng ta, kiến thức trong xã hội ngày nay đang cập nhật nhanh chóng, chỉ có  bám theo tốc độ và không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ thì mới có thể đứng vững không vấp ngã. “Luận Ngữ – Công Dã Trường” có chép “Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn” (người cần cù mà hiếu học thì không phải xấu hổ hạ mình mà hỏi người khác). Trong công việc gặp phải nghi hoặc là điều khó tránh, khi mình không có cách gì hiểu rõ, nhất định phải buông xuống sĩ diện của mình, khiêm tốn mà hỏi han đồng nghiệp hoặc các chuyên gia, gọi là “nghe đạo có trước sau, nghề nghiệp có nghiên cứu”, trong tâm có nghi hoặc phải biết hướng về người khác mà hỏi han, đây mới là thái độ làm việc chính xác.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 16
    Shares