Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 13
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (38) – Ở CƠ QUAN

Khích lệ bản thân “chớ tự chê, đừng tự bỏ, Thánh và Hiền, dần làm được”

 

“Đệ Tử Quy” có thể được gọi là cuốn sách truyền cảm hứng, trong sách sau cùng khích lệ chúng ta “chớ tự chê, đừng tự bỏ, Thánh và Hiền, dần làm được”, trong sách “Mạnh Tử” có nói “con người đều có thể thành Nghiêu Thuấn“, chỉ cần có lý tưởng cao xa, trải qua nỗ lực đều có thể có thành tựu. Câu này ở nơi làm việc cũng là một câu truyền cảm hứng, khích lệ chúng ta cho dù lúc gặp phải khó khăn, vấp ngã thì cũng đừng tự chê tự bỏ, mà phải nên học tập thật tốt, trải qua nỗ lực tuần tự dần dần, cũng có thể đạt được cảnh giới Thánh Hiền. Đó không phải là một sự khích lệ lớn lao đối với chúng ta sao?

Ở nơi làm việc, mỗi người đều phải đối diện với phiền não này kia, bất luận là gặp những việc không như ý như vấn đề khó khăn trong công việc, hay là bị giáng chức, v.v… cũng phải nên nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, vấn đề khó tuy là khó, nhưng có thể thông qua quá trình hỏi han đồng nghiệp và phương pháp hiệu quả, chỉ cần mình không từ bỏ, vấn đề có khó thế nào chăng nữa cũng có thể giải quyết viên mãn. Đời sống, công việc nhất định không thuận buồm xuôi gió, cho dù thân ở trong nghịch cảnh cũng phải có thể kiên trì không biếng trễ, ôm ấp thái độ mãi không từ bỏ, lúc nào cũng khích lệ mình “chớ tự chê, đừng tự bỏ, Thánh và Hiền, dần làm được”, không ngừng hoàn thiện, nâng cao bản thân, thì có thể thành tựu được cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 13
    Shares