Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (43) – Ở CƠ QUAN

Thái độ làm việc: “Chớ làm vội, vội sai nhiều”

 

“Đệ Tử Quy” nói “chớ làm vội, vội sai nhiều“, làm việc không được vội vàng, bởi vì khi vội vàng thì sẽ dễ làm sai, khi càng khẩn cấp thì càng không được vội vàng mong muốn hoàn thành. Trong tâm gấp gáp sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán, dẫn tới dễ làm sai, đây là điều mà câu ca dao “đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây” đã nói.

Chớ làm vội, vội sai nhiều” nhắc nhở chúng ta ở trong công việc, nội tâm không được gấp gáp, gọi là “dục tốc tắc bất đạt“, không luận là loại công việc gì đều phải như thế, không phải là tục ngữ cũng có nói “tâm nóng vội, đậu phụ ăn chẳng nổi” hay sao? Bất luận là người bên cạnh mình thúc giục mình như thế nào, nhất định phải giữ gìn sự bình tĩnh của nội tâm, bởi vì chỉ cần nội tâm không có cách gì giữ cho bình tĩnh, cho dù là việc nhỏ đơn giản quen thuộc nhất cũng không thể làm tốt được.

“Đây chưa xong, kia chớ đọc” ở trong “Đệ Tử Quy” cũng nhắc nhở làm việc phải từng việc từng việc một mà làm, phải tập trung vào sự việc trước mắt, không được đang làm việc này lại nghĩ đến việc kia, ví dụ như vừa gọi điện thoại, vừa đánh máy trên máy vi tính, đôi khi mất tập trung mà dẫn đến nhiều lỗi chính tả, đều là nhắc nhở chúng ta phải “đây chưa xong, kia chớ đọc”, bởi vì “chớ làm vội, vội sai nhiều”.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!