Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 13
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (44) – Ở CƠ QUAN.

Văn hoá doanh nghiệp “Việc chú bác, như việc cha; việc anh họ, như anh ruột”

 

“Đệ Tử Quy” nói “việc chú bác, như việc cha, việc anh họ, như anh ruột”, là nói khi đối đãi với người thân như anh em, chị em họ hàng thì cũng phải yêu thương đùm bọc như đối với anh chị em ruột của mình, thực hiện “việc anh họ, như anh ruột” là mở rộng tâm lượng, dùng tâm cung kính, tâm yêu thương để khéo đối đãi với tất cả người. Chúng ta ở trong đoàn thể, thời gian sống cùng đồng nghiệp mỗi ngày còn nhiều hơn, “việc anh họ, như anh ruột” càng quan trọng. Khi mình có thể dùng tâm khiêm tốn, tâm cung kính để chung sống với đồng nghiệp thì không luận là kiến thức nghiệp vụ hay là phương pháp đãi người tiếp vật, đều có thể có được sự chỉ bảo của đồng nghiệp, từ đó giúp cho sự phát triển của mình ở cơ quan càng dần càng ít phải đi đường vòng. Lại nữa, đối với đồng nghiệp phải chủ động đưa ra sự giúp đỡ, khi đồng nghiệp gặp phải vấn đền khó khăn mà mình có phương pháp giải quyết, thì phải nên tận hết sức mình để giúp đỡ đồng nghiệp. “Mạnh Tử” có nói “Người yêu người, thường được người yêu lại; người kính người, thường được người kính lại“, khi mình có thể lấy tâm yêu thương để đối đãi với đồng nghiệp, nhất định cũng có thể có được sự tín nhiệm và yêu quý của đồng nghiệp, được đồng nghiệp chấp nhận, giữa đồng nghiệp với nhau hình thành nên sự liên kết, ai nấy đều phát triển được sở trường của mình, đồng tâm hiệp lực để làm việc. Đây là thực hiện “việc chú bác, như việc cha; việc anh họ, như anh ruột” ở trong văn hoá doanh nghiệp.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 13
    Shares