Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 21
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (46) – Ở CƠ QUAN

Năng lực biểu đạt ngôn ngữ rõ ràng: phàm nói chuyện, nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ.

 

“Phàm nói chuyện, nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ” là năng lực biểu đạt ngôn ngữ rõ ràng. Nói chuyện thì phải thật rõ ràng rành mạch, biểu đạt được lòng mình, do đó nói chuyện thì phải rõ ràng, phải chú ý đến tốc độ nói chuyện và âm lượng. Mục đích nói chuyện là khiến cho người khác hiểu rõ ý của mình muốn biểu đạt, cho nên phải căn cứ vào đối tượng và nơi chốn khi nói chuyện, sử dụng âm lượng và tốc độ nói phù hợp để biểu đạt. Khi lời nói của mình rõ ràng thì người nghe sẽ dễ biết mình đang nói gì. Nếu nói mà quá nhanh thì sẽ dễ dẫn tới đối phương nghe không rõ mình nói gì. Ví dụ như giao lưu với người lớn, tốc độ nói có thể hơi chậm chậm một chút, âm lượng có thể hơi cao lên một chút, mục đích là để cho trưởng bối có thể nghe được rõ ràng, điều này ở trong ngành dịch vụ thì đặc biệt quan trọng.

“Phàm nói chuyện, nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ” cũng là nghệ thuật nói chuyện, là thể hiện quan trọng đối với tu dưỡng của một người, biểu đạt lời nói rõ ràng, vừa là tôn trọng đối với người, lại có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác. Cho nên, nói chuyện phải chầm chậm, nhả từ phải rõ ràng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 21
    Shares