Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (47) – Ở CƠ QUAN

Làm việc có khoa học từ “Đọc xem xong, trả chỗ cũ” mà làm.

 

“Đọc xem xong, trả chỗ cũ”, sách vở đọc rồi phải lập tức để lại đúng vị trí cũ, vậy thì lần tới cần đọc thì sẽ dễ tìm được, vừa tiết kiệm thời gian, lại có thể nâng cao hiệu suất. Câu này dùng ở trong công việc cũng áp dụng tương tự, trước khi đi làm về, phải thu dọn giấy tờ, đồ dùng văn phòng… trên bàn lại cho gọn, để lại vị trí cũ, đây là thói quen vô cùng quan trọng, cũng là thể hiện tâm cung kính, tâm cung kính đối với đồ vật không chỉ là nói ở trên miệng, mà là phải làm ra được, “động vật quy nguyên” là như thế. Hơn nữa khi đồ đạc về đúng vị trí thì trên mặt bàn của gọn gàng sạch sẽ, ngày mai đi làm cũng sẽ có tâm trạng tốt.

“Đọc xem xong, trả chỗ cũ” không chỉ là trước khi đi làm về mới chấp hành, ở trong công việc bình thường, đối với những đồ vật ít có khả năng được sử dụng, đều phải nên để về vị trí cũ. Đừng xem nhẹ những tiểu tiết này, thường thì nó biểu hiện ra nội tâm của một người, là ổn định có khoa học, hay là lộn xộn không có thứ tự, làm việc có khoa học sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian, khiến cho hiệu suất công việc càng cao. Thái độ đối với công việc không như nhau sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nhất định cũng vô cùng lớn. Có khoa học, có trật tự thường thì sự nghiệp cũng sẽ có thành tựu đáng kể, cho nên phải làm cho công việc có khoa học, có trật tự, thì phải từ “đọc xem xong, trả chỗ cũ” mà bắt đầu làm.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!