Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 14
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (51) – Ở TRƯỜNG

Đối trị tâm đố kỵ: Người có tài, không chỉ trích.

 

“Người có tài, không chỉ trích”, đối với với tài năng của bạn học, phải nên có thái độ học tập và khen ngợi, mà không được đố kỵ và huỷ báng, nói rêu rao lời đồn của người ta khắp nơi, thậm chí còn bêu xấu người ta, đó là lỗi chồng thêm lỗi, tầm nhìn nhỏ bé, tâm lượng hẹp hòi, khó mà thành việc lớn, bất lợi đối với sự đoàn kết giữa bạn học với nhau thì không có cách gì có được sự tín nhiệm của bạn bè, càng khó mà có được sự giúp đỡ của người khác. “Đệ Tử Quy” nói “khen người thiện, tức là tốt”, nhìn thấy ưu điểm hoặc sự tiến bộ của bạn học thì phải khích lệ bạn học tiếp tục nỗ lực, hơn nữa chính mình cũng phải hướng về bạn học mà học hỏi.

“Người có tài, không chỉ trích” là đối trị tâm đố kỵ, khi chính mình khởi lên tâm đố kỵ, có thể xem thấy thành tích của bạn học tốt hơn mình, nghe thấy thầy cô giáo biểu dương bạn học, thậm chí biết bạn học nói lại chỗ tốt của bạn học khác thì trong tâm mình đã thấy nhột nhột, thậm chí là buồn bực khó chịu, đây là loại thái độ năng lượng tiêu cực, sẽ ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt thường ngày, người tổn hại là chính mình. Vậy sao không mở rộng tâm lượng, dùng “khen người thiện, tức là tốt”, “thấy người tốt, nên sửa mình” để sống nhỉ, không chỉ chính mình có thể nâng cao, hơn nữa cũng có thể có được sự tín nhiệm của bạn học.

“Người có tài, không chỉ trích” cũng thể hiện mức độ hạnh phúc ở trong tâm phát ra, nhìn thấy thành tựu của bạn học, nội tâm bất bình, là biểu hiện của sự không chín chắn ở trong tâm, phải biết rằng sở dĩ bạn học có thể có sự tiến bộ, có thành tựu, phía sau đó nhất định là đã bỏ ra rất nhiều công sức, phải nên khen ngợi bạn học những điều đó nhiều hơn mới phải, bạn học biết mình nhận được khẳng định, sẽ càng nỗ lực hơn, đây là “người biết được, càng tốt hơn”.

“Lễ Ký – Điển Lễ thượng”, có chép rằng “bất cẩu tí, bất cẩu tiếu” (không dèm pha, chớ chê cười) là tương ưng với “người có tài, không chỉ trích”, chung sống với các bạn học, phải nên giúp đỡ tôn trọng lẫn nhau, chứ không được tuỳ tiện bêu rếu và cười chê người khác, mà là phải thấy người hiền phải sửa mình, học cách khen ngợi người khác.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 14
    Shares