Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (54) – Ở TRƯỜNG

Linh hoạt thực hiện “người lớn trước, người nhỏ sau”.

 

“Người lớn trước, người nhỏ sau” là nuôi lớn thái độ khiêm tốn, cung kính. Các bạn nhỏ ở trường thực hiện “người lớn trước, người nhỏ sau” phải chú ý không được hiểu lầm, không phải cái gì cũng nhường cho bạn học. Như trên lớp học, đối diện với câu hỏi của thầy cô giáo thì không nhất định phải “người lớn trước”, phải tích cực, kịp thời giơ tay trả lời, đây mới là tôn trọng đối với thầy cô giáo, đối với bạn học, đối với kiến thức. Hoặc giả là khi thi chạy bộ thì cũng không nên vì bạn học lớn tuổi chạy trước mặt mình mà không dám vượt qua. Lại như khi xếp hàng ăn cơm ở nhà ăn của trường, không được vì đối phương là các anh chị lớp trên mà mời họ xếp hàng lên phía trước, như vậy sẽ làm rối loạn trật tự xếp hàng, những điều này xem ra tưởng là đang thực hiện “người lớn trước, người nhỏ. sau”, nhưng thực ra lại là lý giải sai lệch ý nghĩa của câu kinh, vậy thì học sai rồi Học tập quan trọng chính là phải hiểu rõ được hàm nghĩa phía sau của câu chữ, chứ không phải chỉ là y theo ý nghĩa trên bề mặt để thực hiện.

“Người lớn trước, người nhỏ sau” cũng là nhắc nhở chính mình, phải làm ra tấm gương tốt cho các em nhỏ lớp dưới, vô tư đem phương pháp học tập của mình, những cảm nhận học tập của mình để chia sẻ cho các em, để cho các em bớt phải đi đường vòng. Ngàn vạn không được xem thường sức mạnh của mình, phải tin rằng sức mạnh của làm gương là vô cùng lớn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!