Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 12
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (58) – Ở TRƯỜNG

Ánh mắt tập trung “khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng”

 

“Đệ Tử Quy” nói “khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng”, đây là lễ ứng đối với người, khi trò chuyện với người khác thì ánh mắt phải tập trung, không được dòm đông ngó tây. Ví dụ như trả lời các câu hỏi của thầy giáo, thì phải “mắt nhìn thẳng”, ánh mắt không được đảo đảo bất định, mà là phải chăm chú nhìn vào thầy giáo, dụng tâm để trả lời, chỉ có giữ cho chuyên chú thì mới hiểu rõ được vấn đề của Thầy cô, cũng bởi tập trung tinh thần mà việc tương tác với thầy cô sẽ càng thuận lợi hơn.

“Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng” là tôn trọng đối với người khác, nếu không để tâm ở đó mà nhìn trái ngó phải thì cũng dễ tạo thành ấn tượng không tốt cho người khác, có phải là trong lòng có việc gì không thể nói với người ta hay không? Có phải là không sẵn lòng trò chuyện với người ta hay không? Có phải là không thể nhẫn nại được không? Những thái độ như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy không nhận được sự kính trọng, cảm thấy đối phương rất nông  nổi.

Trong quá trình trò chuyện với thầy cô, với bạn học dùng thái độ “khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng” thì cũng có thể rèn luyện được năng lực tập trung của mình, bất luật đối phương là người lớn hay là ngang hàng, đối với tất cả người đều phải dùng thái độ ứng đối “khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng”, để cho chính mình càng lắng nghe tập trung hơn, cũng thể hiện được sự hào phóng rộng lượng của mình. Có thể thấy những lễ nghi xã giao mà “khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng” đã dạy, ở trong đời sống cũng như ở trên trường mà có thể làm thực tiễn được, thì giáo huấn trong “Đệ Tử Quy” không rời xa đời sống.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 12
    Shares