Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (60) – Ở TRƯỜNG

“Chớ làm vội, vội sai nhiều” – Thói quen làm việc có trình tự hệ thống.

 

“Chớ làm vội, vội sai nhiều” trong “Đệ Tử Quy” là thái độ cần phải có để ứng đối trong công việc, khi làm việc thì phải có trình tự có hệ thống, không được hấp tấp vội vàng, bởi vì vội vội vàng vàng thì dễ làm sai. Ca dao có câu “đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây”, khi càng bận rộn thì tâm tình càng dễ căng thẳng, càng dễ làm ra sai sót, cho nên phải từ trong đời sống, học tập lúc bình thường mà dưỡng thành thói quen làm việc trình tự có hệ thống.

Khi làm bài tập về nhà, khi thi cử là lúc thực hành “chớ làm vội, vội sai nhiều” tốt nhất, sức tập trung phải từ việc làm bài tập lúc bình thường mà rèn luyện thành,  khi làm bài thì không được nghĩ tưởng việc khác, trong tâm không hoảng loạn thì có thể dần dần bồi dưỡng được sức tập trung, cho nên thói quen thành tự nhiên, đến khi thi cử thì tự nhiên có thể tập trung hơn, sẽ không dễ bị làm sai, đặc biệt khi làm gặp một số đề bài có độ khó cao một chút, bởi vì tâm thái bình ổn nên cũng có thể tìm ra được cách làm bài, thái độ “chớ làm vội, vội sai nhiều” có sự giúp đỡ vô cùng lớn đối với học tập.

Thái độ “chớ làm vội, vội sai nhiều” phải từ lúc bình thường mà huấn luyện, để cho con trẻ dần dần bồi dưỡng thói quen phải có trình tự hệ thống, ví dụ như ghi chép bài tập mỗi ngày, có thể chuẩn bị vở dùng để ghi chép bài tập các môn mỗi ngày, mỗi khi hoàn thành một hàng mục thì lập tức đánh dấu vào, ví dụ như đánh dấu tích (dấu V), đánh dấu như vậy có thể nhìn thấy trực quan tình hình hoàn thành bài tập, tránh xuất hiện tình trạng bỏ sót, giảm thiểu việc bị phê bình do không làm bài tập, tránh phiền não trong việc học tập. Bảng ghi chép trực quan tình trạng làm bài tập như vậy cũng là khẳng định đối với bản thân về việc hoàn thành bài tập về nhà, để cho mình giữ được có trình tự hệ thống, giữ được tâm thái thong thả bình tĩnh.

Khi con trẻ ở trong đời sống, ở trong học tập mà dưỡng thành được thái độ “chớ làm vội, vội sai nhiều” thì cho dù bài tập có nhiều đi chăng nữa, chỉ cần trong tâm không loạn, thì có thể có trình tự hệ thống mà hoàn thành, loại năng lực xử lý công việc có trình tự không bị rối này, sẽ có lợi ích cả đời.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!