Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 16
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (61) – Ở TRƯỜNG

Thái độ học tập “Không sợ khó, chớ qua loa”

 

“Đệ Tử Quy” nói “không sợ khó, chớ qua loa”, đã không được sợ khổ sợ khó, lại còn không thể xem nhẹ lơ là, cẩu thả ứng đối, đây là thái độ học tập quan trọng. Giai đoạn đi học, nhất định sẽ gặp phải các bài tập khó giải quyết, lúc này thì tuyệt đối không được cảm thấy mình không thể hoàn thành mà đánh trống lảng, loại thái độ sợ trước sợ sau, co chân rụt tay như vậy là muốn phủ định. Mà nên hỏi han Thầy cô, bạn bè hoặc cha mẹ, không được vì để đối phó mà tuỳ tiện trả lời. Phải từ lúc làm bài tập bình thường mà rèn luyện, không sợ bất kỳ một đề bài khó nào, suy nghĩ đủ phương pháp để giải quyết đề bài, thông qua việc giải đề khó mà nâng cao về mặt kiến thức và mở rộng tư duy của mình.

“Không sợ khó” là nói không được sợ khó khăn, “chớ qua loa” ở phía sau ở trong học tập càng dễ xuất hiện, bất luận là trong thi cử hay làm bài tập về nhà, bởi vì “qua loa” nên xuất hiện nhiều sai lầm nhất, cũng chẳng phải nói kiến thức này không biết chút gì, mà là do vô ý bất cẩn mà tạo thành, cho rằng những điều này đều rất đơn giản, nhắm mắt cũng có thể trả lời được, loại thái độ đối đãi qua loa thế này là dễ dẫn đến sai sót nhất. Nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ tuỳ tiện không cẩn thận, thiếu đi thái độ thành kính.

“Không sợ khó, chớ qua loa” là thái độ nhân sinh quan trọng, bất luận sự việc là “khó” hay là “dễ”, đều phải giữ gìn tâm bình thường để ứng đối, tuyệt đối không vì mình cho rằng “khó” mà từ bỏ, phủ định năng lực của chính mình, chỉ có giữ gìn nội tâm bình ổn thì mới có thể có trí tuệ để giải quyết vấn đề, đó gọi là “thiên hạ chẳng việc khó, chỉ sợ người có tâm”. Cũng chớ nên cho rằng “dễ” mà xem nhẹ, thông qua từng chút một khi làm bài tập mà dưỡng thành cách đối diện với việc, tâm thái vừa không lo sợ, vừa không xem nhẹ, trước sau giữ gìn tâm thành kính để ứng đối.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 16
    Shares