Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (63) – Ở TRƯỜNG

Cách mượn đồ dùng chính xác “Dùng đồ người, cần mượn rõ, nếu không hỏi, tức là trộm”.

 

“Đệ Tử Quy” nói “dùng đồ người, cần mượn rõ, nếu không hỏi, tức là trộm”, khi cần dùng nhờ đồ của người khác, nhất định phải hỏi mượn rõ ràng, phải được sự đồng ý trước rồi mới lấy dùng, giả như không hỏi mà tự ý lấy, thì sẽ xem như là hành vi ăn trộm rồi. Chúng ta ở trong trường, việc mượn đồ dùng của bạn học, của thầy cô là chuyện bình thường, nhưng mượn dùng cũng có lễ tiết, quyết không được muốn dùng là lấy.

Lễ tiết mượn đồ của người khác, mọi người đều biết lễ là tôn trọng đối với người, mượn là thỉnh cầu người khác cho mượn, phải “mượn rõ” trước, phải hướng về thầy cô, bạn học nói rõ mình cần mượn để làm gì, và khoảng thời gian nào thì có thể trả, đồng thời phải được sự đồng ý rồi thì mới có thể lấy dùng. Ví dụ như tạm thời mượn bút của bạn để dùng, “Hiền ơi, bút chì của mình hỏng rồi, bạn cho mình mượn một chiếc, chiều này trước khi tan học mình sẽ trả lại, bạn có thể cho mình mượn được không?“. Nói rõ nguyên nhân mượn, thời gian hoàn trả để cho đối phương dự tính, có thể cho mượn hay không, đây là tôn trọng đối với người. Cho dù là bạn thân thì cũng đừng không hỏi mà tự lấy, tránh cho người khác hiểu lầm rồi mang đến sự bất tiện cho người khác.

“Dùng đồ người, cần mượn rõ, nếu không hỏi, tức là trộm” là sự tôn kính đối với người, đó gọi là “người kính người thì thường được người kính lại”, thái độ mượn đồ dùng của người trước tiên hỏi rõ và được sự đồng ý rồi mới mượn, thái độ như vậy là lễ tiết cơ bản trong quan hệ nhân tế.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!