Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 5
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (65) – Ở TRƯỜNG

Nói lời phải có tín “phàm nói ra, tín trước tiên”

 

Lời nói là phương pháp quan trọng khi giao lưu với người khác, “Đệ Tử Quy” nói “phàm nói ra, tín trước tiên” nhấn mạnh nói lời phải giữ lấy lời. Ở trong trường học, chung sống với thầy cô, bạn học, lời nói ra nhất định phải thực hiện, bởi vì nói ra rồi mà không làm được thì là thất lễ với người khác, vô hình chung cũng đang giảm đi chữ tín của mình, cho nên chúng ta ở trong ứng đáp thì lời nói tư duy cho rõ ràng, tục ngữ nói “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, đối với một số điều mà mình chưa nắm chắc được, tốt nhất là đừng dễ hứa hẹn, tránh việc vì năng lực của mình có hạn mà không làm nổi, trái lại còn làm chậm trễ việc của người khác, như vậy mới là có trách nhiệm với người khác, mới là người biết giữ chữ tín.

“Phàm nói ra, tín trước tiên” không chỉ là lời nói phải nói được làm được, mà cũng là một loại thái độ xuyên suốt trong học tập và sinh hoạt. Trong thi cử cũng có thể ứng dụng, thi cử là để hiểu rõ được tình trạng nắm bắt kiến thức của mình, vì vậy phải nên thành thật, quyết không gian lận, đây là giữ chữ tín đối với chính mình, giữ chữ tín đối với thầy cô, giữ chữ tín đối với tri thức. Phải để cho sau này mình ở trong xã hội đứng vững không ngã, từ bây giờ bắt đầu phải xây dựng ý thức thành tín, từ thành tín trong lời nói mà bắt đầu.

Cảm ơn sự hộ trì của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 5
    Shares