Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (71) – Ở TRƯỜNG

Thấy lỗi lầm của bạn học phải biết tự cảnh giác.

 

“Đệ Tử Quy” nói “thấy người xấu, nên cảnh giác, có thì sửa, không cảnh giác”, nhìn thấy lỗi lầm của bạn học, phải phản tỉnh chính mình, nếu như chính mình cũng có vấn đề giống như vậy thì phải nên kịp thời sửa đổi, nếu không có cũng phải nên cảnh giác hơn, nhắc nhở bản thân  không được phạm vào lỗi lầm như vậy.

Đó gọi là “Người chẳng phải Thánh Hiền, ai có thể không lỗi”, người người đều có thể có sai sót, cho nên nhìn thấy bạn học xuất hiện sai sót thì không nên lấy làm vui mà phải nên quay lại phản tỉnh chính mình, kiểm điểm xem chính mình có vấn đề như vậy không, có thì phải sửa, không thì càng nỗ lực hơn, khéo hướng về người khác để học tập kinh nghiệm, dùng tâm thái này để ứng đối, có thể giúp cho chính mình bớt đi khá nhiều đường vòng.

“Luận Ngữ – Thuật Nhi” chép rằng: Khổng Tử nói “Ba người cùng đi, ắt có bạn ta, chọn người thiện mà theo, nhìn người bất thiện mà sửa lỗi“, cũng là dạy chúng ta phải khéo học tập ưu điểm của người ta, đối với khuyết điểm của người khác thì trong tâm ắt phải cảnh giác, phải khéo tiếp nhận bài học thất bại của người ta, thông qua sự phản tỉnh không ngừng nghỉ để sửa lỗi, không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao phẩm hạnh!

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!