Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 18
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (72) – Ở TRƯỜNG

Có tài có đức là giá trị quan quan trọng.

 

“Đệ Tử Quy” dạy “chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng”, nói với chúng ta nếu như đức hạnh học vấn, tài nghệ kỹ năng không bằng bạn học thì phải nên khích lệ bản thân. Nhìn thấy bạn học ưu tú hơn mình, không nên khởi tâm đố kỵ, thậm chí dùng lời lẽ xấu ác, bêu xấu bạn học, vậy thì sẽ chỉ khiến cho tấm lòng của mình càng nhỏ hẹp hơn. Phải nên lấy bạn học làm tấm gương, khích lệ chính mình học tập theo bạn, tin rằng chính mình chỉ cần chịu khổ nỗ lực thì sẽ có thể đạt được mục tiêu như vậy.

“Lễ Ký – Trung Dung” có chép “Nhân nhất năng chi, kỷ bách chi; nhân thập năng chi, kỷ thiên chi” (người một lần có thể làm được, mình trăm lần cũng có thể; ngưòi mười lần có thể làm được thì mình ngàn lần có thể làm được), cho dù học vấn, phẩm hạnh của mình lúc này không bằng bạn bè, nhưng chỉ cần kiên trì không lười biếng, giành nhiều thời gian và tinh lực hơn nữa, đến một ngày cũng có thể bắt kịp bạn học. “Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng”, giá trị quan chính xác này nói với chính mình phải truy cầu cả đức lẫn tài.  Bác Hồ có dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó“, đối với giai đoạn hình thành nhân sinh quan, giá trị quan khi còn là học sinh, giai đoạn này không chỉ sự nghiệp học hành phải tốt, phẩm hạnh cũng không được lơ là, bất kỳ thời đại nào, có đức có tài đều là giá trị quan vô cùng quan trọng!

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY

 


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 18
    Shares