Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (73) – Ở TRƯỜNG

Không so bì mù quáng với bạn bè

 

Đệ Tử Quy” nói “Nếu quần áo, hoặc ăn uống, không bằng người, không nên buồn“, nếu quần áo hoặc ăn uống không được như bạn bè, ngàn vạn không nên cảm thấy tự ti khó chịu. Cần kiệm giản dị là đức tính tốt đẹp truyền thống, quần áo chỉ cần sạch sẽ, vừa vặn là được rồi, không nhất định phải chạy theo trào lưu, quan trọng là sự tu dưỡng ở bên trong.

Nếu quần áo, hoặc ăn uống, không bằng người, không nên buồn” là nói đừng truy cầu hưởng thụ vật chất quá phận mình, giai đoạn còn là học sinh là thời kỳ quan trọng để hình thành nên giá trị quan chính xác, không được chú ý so sánh trên mặt vật chất với bạn bè. Nếu như ở trong có đồng phục thống nhất, thì đồng phục mặc vào vừa vặn chính là tốt nhất. Có nhiều trường yêu cầu học sinh đến trường nhất định phải mặc đồng phục của trường, nhưng đối với giày dép thì không yêu cầu. Mặc dù “Đệ Tử Quy” chỉ nói “nếu quần áo” đừng so bì với người, nhưng học tập thì phải dựa vào bản chất. Mặc dù câu “Nếu quần áo, hoặc ăn uống” chỉ nói đến hai phương diện, nhưng tất cả vật chất đều không được so bì mù quáng, đây mới là học linh hoạt. Cho nên không nên so bì giày dép với bạn bè, chỉ cần đi vào thoải mái là được rồi, quan trọng là giữ gìn sự gọn gàng sạch sẽ của giày dép, tin rằng giày dép gọn gàng sạch sẽ thì tuyệt đối sẽ khiến cho bạn bè cảm thấy thoải mái hơn giày dép bẩn, cũng là tôn trọng đối với người.

Nếu quần áo, hoặc ăn uống, không bằng người, không nên buồn“, từ việc không so bì vật chất với bạn bè, ngoài việc so bì rồi sẽ trưởng dưỡng tâm hư vinh ra, còn khiến cho tâm tư của mình không đặt vào việc học hành, dẫn đến chính mình phung phí rất nhiều thời gian và tâm tư dùng vào việc làm sao hấp dẫn người khác chú ý vào quần áo, giày dép, v.v… của mình, sẽ khiến cho chính mình phân tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập. Cho nên, phải ngăn chặn tâm hư vinh, từ việc không so bì vật chất với bạn bè mà bắt đầu, giữ gìn tâm bình thường, làm người truy cầu phẩm hạnh cao thượng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!