Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (78) – Ở TRƯỜNG

“Được người trọng, không bề ngoài”, không được “nhìn mặt mà bắt hình dong”.

 

“Đệ Tử Quy” nói “được người trọng, không bề ngoài”, là nói với chúng ta không được “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Phẩm hạnh của một người là nằm ở sự tu dưỡng bên trong chứ không phải là quần áo mặc vào hay dung mạo ở bên ngoài, không nên đem thời gian hữu hạn dùng vào quần áo trang điểm. Muốn có được sự tôn trọng của người khác, quyết định không dựa vào bề ngoài của chính mình mà là đức hạnh, chỉ có đức hạnh mới có thể khiến cho người ta thật sự tin phục.

Chúng ta cùng xem câu chuyện “Yến Anh đi sứ nước Sở”: Yến Anh là Tướng Quốc của nước Tề thời Xuân Thu, nhưng thân hình nhỏ bé, tướng mạo xấu xí. Một lần, vua nước Tề phái ông đi Sứ ở nước Sở, vua nước Sở nghe thấy Yến Anh đến rồi, muốn làm nhục ông, vì thế đã ở tường thành đã mở ra một cửa thành vừa thấp vừa nhỏ. Yến Anh biết đây là nước Sở cố ý làm nhục ông, nên đã nói: “Trước giờ tôi đi thăm thú, thì đây là lỗ chó chứ không phải cửa vào của một đất nước, nếu đúng tôi đến thăm chính là cẩu quốc (nước của loài chó) thì tôi sẽ từ cửa này mà bước vào“. Người nước Sở vừa nghe thấy, lập tức mở cửa thành để cho Yến Anh đi vào.

Yến Anh gặp được Sở Vương (vua nước Sở), Sở Vương cố ý hỏi ông: “Nước Tề không có người nữa sao? Sao lại phái ông đến vậy.” Yến Anh trả lời rằng: “Nước tôi phái người đi thì có một quy củ, đó là quốc gia thượng đẳng thì phái nhân vật thượng đẳng, tôi là kẻ không dùng được nhất, cho nên phái tôi đến nước Sở vậy“. Sở Vương lại sắp xếp cho người khi họ đang nói chuyện thì áp giải một kẻ phạm nhân đến. Sở Vương hỏi người đó đã phạm tội gì, người ở dưới đáp: “Ông ta là người nước Tề, phạm tội trộm cắp“. Yến Tử lập tức nói: “Quýt ở Hoài Nam trồng ở Hoài Bắc lại thành cây Chỉ (Cây Chỉ: quả quýt hôi, quả không ăn được); người nước Tề đến nước Sở lại thành kẻ trộm cắp, nhìn xem, là đất và nước không như nhau mà!“. Sở Vương nghe xong, cảm thấy Yến Anh chẳng phải vừa, liền dấy lên sự cung kính, đồng thời lập tức hướng về ông mà xin lỗi.

Mặc dù Yến Anh dung mạo không nổi bật, nhưng tài trí hơn người, khiến cho Sở Vương ngước mắt mà nhìn, bảo vệ được sự tôn nghiêm của nước Tề. Có thể thấy muốn có được sự tôn trọng của người khác, cũng chẳng cần dựa vào vẻ bên ngoài hoặc quần áo, mà là phẩm hạnh bên trong khiến cho người kính phục, “Yến Anh đi sứ nước Sở” nói với chúng ta rằng, không nên “xem mặt mà bắt hình dong”.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!