Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (80) – Ở TRƯỜNG

“Mình có tài, chớ dùng riêng” – giúp đỡ người khác.

 

Câu “Mình có tài, chớ dùng riêng” nói với các bạn học sinh rằng, mình có năng lực thì phải giúp đỡ người khác, tuyệt đối không được tự tư tự lợi, ví dụ như có bạn học đến hỏi về các bài tập không hiểu, chính mình phải nên dùng hết những gì mình biết để giảng cho bạn thì mới phải, tuyệt đối không được lo rằng khi bạn học được rồi, thành tích sẽ vượt qua mình, đây chính là biểu hiện của tự tư. Thật ra, khi chính mình giảng cho bạn học một lượt, chính mình cũng đã học được thêm một lượt, có thể ấn tượng và lý giải sâu sắc hơn, đồng thời cũng giúp đỡ được bàn bè, lợi người lợi mình, vui thế sao không làm? Mà đối với chính mình còn có vấn đề không rõ ràng lắm, thì có thể nói ra sự thật, đồng thời đi tham khảo, hoặc là hỏi bạn bè hay thầy cô, để tìm ra được lời giải đúng.

“Mình có tài, chớ dùng riêng” là biết chia sẻ, là giữ tâm lợi người chứ không phải là vì để phô bày học vấn của mình. Như chính mình đối với một kiến thức nào đó có ý kiến hay, phải nên chia sẻ với bạn học, quan trọng chia sẻ giao lưu với nhau thì sẽ cùng trưởng thành, tiến bộ.

“Mình có tài, chớ dùng riêng” cũng là một loại gánh vác, ví dụ như khi học xong thì chủ động lau bảng, nhìn thấy dụng cụ học tập rơi xuống đất thì phải chủ động nhặt lên, những hành vi nhỏ bé này đều là thể hiện ra sự gánh vác của mình. Đối với nhiệm vụ mà thầy cô đã sắp xếp, chỉ cần mình có năng lực, thì sẽ dùng hết sức mình để hoàn thành. Nếu thầy cô sắp xếp mình mỗi ngày đem bài tập được giao gửi đến nhóm Zalo để cho các bậc cha mẹ biết bài tập ngày hôm nay nhằm thuận tiện giám sát con cái hoàn thành, điều này có vẻ như sẽ chiếm thời gian của mình, nhưng vì phải hoàn thành nhiệm vụ, nên sẽ chú ý đến các bài tập về nhà mà mỗi thầy cô giao cho, người được lợi ích nhất cũng là chính mình, dưỡng thành thái độ nghe giảng tập trung hơn nữa, cũng sẽ làm cho chính mình mỗi ngày đều có thể hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ, có chỗ tốt đối với việc củng cố kiến thức trên lớp.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!