Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 12
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (83) – Ở TRƯỜNG

Đổi chỗ mà suy xét “người không rảnh, chớ não phiền”.

 

“Đệ Tử Quy” nói “người không rảnh, chớ não phiền”, ý nghĩa là khi người khác đang bận rộn thì không được làm phiền đối phương. Ví dụ, chúng ta có bài tập phải hỏi thầy cô, nhìn thấy thầy cô đang bận họp, lúc này thì nhất định không được qua làm phiền thầy cô, đây cũng là tôn trọng thầy cô, biết vì người khác mà suy nghĩ.

“Người không rảnh, chớ não phiền” là để cho các bạn học sinh phải học cách đổi chỗ mà suy xét, không làm tăng thêm phiền phức cho người khác, gọi là “điều mình không muốn, chớ làm với người”. Trong việc chung sống với bạn học, phải thường thường có ý niệm vì bạn học mà suy nghĩ, chứ không được lấy mình làm trung tâm. Ví dụ như bạn học đang vội đi về nhà, chính mình lại còn đi hỏi người ta các vấn đề, có thể sẽ khiến cho bạn học tiến thoái lưỡng nan, ảnh hưởng đến bạn học.

Người không rảnh, chớ não phiền” cũng là thể hiện sự tôn trọng đối với người, ví dụ như thầy cô đang giảng bài trên bục giảng, các bạn học sinh lại ở dưới làm bài tập môn khác, hoặc là nói chuyện riêng với bạn, những hành vi này đều là không tôn trọng sự lao động của thầy cô, hơn nữa còn có thể sẽ ảnh hưởng đến bạn khác nghe giảng, cũng có thể sẽ làm cho thầy cô bị gián đoạn bài giảng giữa chừng. Cho nên, phải nên thực hiện “người không rảnh, chớ não phiền”, làm một người có hàm dưỡng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 12
    Shares