Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (20) – Ở CƠ QUAN

Đối người tiếp vật (4) – Được người phục, chẳng do khoe.

 

Không luận là ở trong cơ quan, hay là ở trong xã hội, làm người nói chung phải khiêm tốn một chút mới tốt, biểu hiện ở trong đối người tiếp vật, không được khoe khoang khoác lác để thể hiện năng lực của mình. Thực ra người ta cũng không nhất định cảm thấy mình lợi hại đến như vậy, ngược lại để lại ấn tượng phù phiếm trong lòng người ta. “Đệ Tử Quy” cũng nói “được người phục, chẳng do khoe”, cái khiến cho người khác tín phục chính là phẩm hạnh của mình, đương nhiên khéo miệng cũng là tài năng, nhưng cũng không phải dùng để khoe khoang, mà là có thể giúp mọi người giải quyết khó khăn.

Đó gọi là “ở lâu mới biết lòng người”, thời gian chung sống giữa đồng nghiệp càng lâu thì tự nhiên có thể biết từng người một, sẽ biết rõ những ai có thể “nói được, làm được”, những đồng nghiệp “nói được làm được” càng có thể có được sự ủng hộ của mọi người, cũng sẽ càng có nhiều cơ hội thăng tiến, mà  một số người thì nói được rất hay nhưng không có tài năng chân thật thì sớm muộn sẽ bại lộ, ngược lại sẽ bị người ta xem thường. “Được người phục, chẳng do khoe” nhắc nhở chúng ta, phải dựa vào việc làm thật sự, dựa vào tài năng thật sự để chứng minh bản thân, khiến cho người ta nhận ra được năng lực, tài năng của chính mình.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

 

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!