Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (9) – RA KHỎI NHÀ (ĐI HỌC, ĐI LÀM)

Mặc quần áo chỉnh tề: mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày, mang chỉnh tề

Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình“, là nói lựa chọn quần áo phù hợp, đương nhiên tốt nhất là chuẩn bị thật tốt từ tối hôm trước, “Đệ Tử Quy” dạy mặc quần áo thì “mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày, mang chỉnh tề“, chú ý cúc áo (nút áo) xem đã cài đúng chưa, cổ áo xem đã gập đúng chưa, nếu có khoá kéo (xéc-mơ-tuya) thì phải kéo vào đúng vị trí, ăn mặc chỉnh tề, để người khác lưu lại ấn tượng là người có tu dưỡng, đây cũng là tôn trọng đối với người khác. Lại nữa, quần áo ngủ, quần áo mặc ở nhà vừa thay ra xong thì phải để ở vị trí cố định, quyết không được vứt bỏ tuỳ tiện, biểu hiện không có tâm yêu thương, trong nhà nhìn cũng thấy lộn xộn.

Khi thay dày dép thì phải kiểm tra xem dây giày buộc chặt chưa, tránh cho dây giày lòng thòng mà khiến cho mình hoặc người khác bị vấp ngã. Còn nữa, giày dép thay ra cũng phải để ở tủ giày hoặc vị trí cố định, đây là thực hiện “nón quần áo, để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn“. Chính là yêu thương con cái, những thói quen tốt về việc để đồ vật về vị trí ban đầu, nhất định là từng chút một trong sinh hoạt mà dưỡng thành. Một người dáng vẻ đoan trang thì có thể khiến cho người khác khởi tâm uý kính, có được sự tôn kính của người khác đối với mình.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

 

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!