Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP


Người giảng: Thầy Giáo, Tiến Sĩ THÁI LỄ HÚC
Trọn bộ 40 tập
Thời gian: 20-11-2004 – 30-11-2004
AMTB: 52-115-0001 – 52-115-0040
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ, Viên Đạt Cư Sĩ
Thuyết minh: Hạnh Quang


Đây là bộ giảng giải chi tiết về Đệ tử quy, do Thầy giáo Thái Lễ Húc giảng tại Thành phố Hải Khẩu, Trung tâm Vỡ Lòng Quốc Học Hiếu Liêm năm 2004, khoảng 6 tháng trước bộ giảng giải Đệ tử quy “Con đường đạt tới nhân sinh hạnh phúc” lưu thông phổ biến hiện nay. Học tập cả 2 bộ này sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều kiến giải đúng đắn để cùng học tập và ứng dụng Đệ Tử Quy trong cuộc sống.

Toàn bộ tài liệu trên trang web Đệ tử quy đều được ban biên tập biên soạn dưới dạng cả video, mp3 và văn bản. Quý bạn có thể vừa đọc, vừa xem hoặc nghe.


Tập: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |37 | 38 | 39 | 40


Download trọn bộ PDF  |   Download Video gốc   |   Download MP3


Các bạn có thể xem toàn bộ Video tại đây


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!