Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TRUNG TÂM TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY

Lưu ý: Đối với các tài liệu bằng file DOCX, PDF hay MP3, MP4, quý đồng học vui lòng bấm chuột phải rồi bấm “Lưu liên kết” hoặc “Save Link As”.

 ĐỆ TỬ QUY GIẢNG GIẢI

Giảng chi tiết Đệ Tử Quy (Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng – Tháng 5 năm 2005) 

Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp (Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng) 

 KHOÁ TRÌNH CHO GIÁO VIÊN

 CHUYÊN ĐỀ

  • Gia hoà vạn sự hưng
  • “Lễ” ứng dụng trong mối quan hệ giữa người với người
  • Văn hoá truyền thống với quản lý doanh nghiệp.
  • Thay đổi phong tục không gì tốt bằng âm nhạc
  • Tâm yêu thương đi cùng con trẻ đến lúc trưởng thành

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!